A hazai pedagógus továbbképzések szerepe és hatásai a pedagógusok munkájának alakulásában a természettudományos nevelés terén

Korunk tanárainak tevékenységi köre nem korlátozható csupán a követelményekben előírt szaktudás átadására. Egy mai pedagógus feladat-, kompetencia- és attitűd listájának igen széleskörű skálán szükséges mozognia ahhoz, hogy oktató-nevelő munkája sikeres, illetve hatékony legyen. Hivatástudata által motiválttá kell válnia arra, hogy szakmai pályája során folyamatosan fejlessze önmagát, továbbá megvizsgálja saját munkáját, mellyel szintén szakmai színvonalát, ezzel végeredményben tanulóit erősíti.

Ajánlások a minőségi iskolai infrastruktúra kialakításához

Brózik Péter
Csovcsics Erika
E. Vámos Ágnes
Eplényi Anna
Fenyő D. György
Gelniczky György
Gelniczkyné Teiszler Mária
Getto Tamás
Havas Péter
Iván Zsuzsanna
Józsa Tamás
Kapy Jenő
Lénárt András
Nagy Lászlóné
Ónodi Szabolcs
Réti Mónika
Szebedy Tas
Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el.

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.