Iskolai emléknapok - A kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja

Kun Miklós
Start Tamás
Trencsényi Borbála
Pokorni Zoltán
Gyurkovics Miklós
Olyan programokra van szükség, amelyek számot tartanak diákjaink érdeklődésére, és ezáltal hatékonyan tudják formálni a diktatúrákkal kapcsolatos nézeteiket, érzelmeiket. Ehhez kívánt hozzájárulni az OM a jelen kiadvánnyal.Történészek és tanárok írták és állították össze ezt a kis könyvecskét,...

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.