Módszertani innovációk a fejlesztésben

A tanulmány célja, hogy összefoglalja az adott keretek között fejlesztett nevelési-oktatási programok közös módszertani elgondolásait. Ennek érdekében egyrészt vázolja a megváltozott tanulási környezet legfontosabb jellemzőit, összegzi az egész napos iskolát támogató programok módszertani szándékait, végül konkrét példákkal magyarázza a szóban forgó programok módszertani innovációs törekvéseit.

Gyakorlat – reflexió – innováció

Bodó Márton
Kalocsai Janka
Kiss Orchidea
Könczey Réka
Kőpatakiné Mészáros Mária
Lénárt András
Lippai Edit
Majer Anna
Mayer József
Molnár Karolina
Nagy Viktória
Néder Katalin
Neumayer Éva
Obreczán Tamás
Pallag Andrea
Réti Mónika
Saly Erika
Sztridáné Kurucz Krisztina
Varga Attila
Veréb Szilvia
Voglné Nagy Zsuzsanna
Vörös Andrea
NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK RÉSZVÉTELI ALAPÚ FEJLESZTÉSE

Új érettségi Magyarországon

Alexov Lyubomir
Bánkuti Zsuzsa
Berek László
Chrappán Magdolna
Csorba F. László
Einhorn Ágnes
Fábiánné Orosz Ibolya
Horváth Zsuzsanna
Kaposi József
Kállay Attiláné
Klotz Mária
Kühnné Sibalin Magdolna
Lukács Judit
Major Éva
Németh Miloslava
Pallag Andrea
Tompa Klára
Ütőné Visi Judit
Honnan, hová, hogyan? Egy folyamat állomásai Szerkesztette:Horváth Zsuzsanna, Lukács Judit Lektorálta: Vágó Irén Grafikai terv: Tóth Mária Anna A kiadvány ingyenes, kereskedelmi forgalomba nem kerülhet. Másolása, terjesztése tilos!

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.