Kívül-belül jó iskola

Balassi Márton
Csovcsics Erika
Eplényi Anna
Fenyő D. György
Gelniczky György
Gelniczkyné Teiszler Mária
Horváth Dávid
K. Nagy Emese
Losonczi Anna
Lippai Edit
Molnárné Csíkos Katalin
Nagyné Horváth Emília
Nahalka István
Ónodi Szabolcs
Oroszlány Miklós
Soltiné Siklósi Zsuzsanna
Táborosi Zsuzsanna
Varga Attila
Winkler Márta
Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el.

Tankönyvdialógusok

Bánréti Zoltán
Csapó Benő
Hantos István
Hámoriné Váczy Zsuzsa
Kojanitz László
Könczöl Tamás
Mihály Ottó
Nahalka István
Pála Károly
Varga Attila
Szerkesztő: Szuchacsevné Simon Mária Felelős szerkesztő: Vágó Irén

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.