Kívül-belül jó iskola

Balassi Márton
Csovcsics Erika
Eplényi Anna
Fenyő D. György
Gelniczky György
Gelniczkyné Teiszler Mária
Horváth Dávid
K. Nagy Emese
Losonczi Anna
Lippai Edit
Molnárné Csíkos Katalin
Nagyné Horváth Emília
Nahalka István
Ónodi Szabolcs
Oroszlány Miklós
Soltiné Siklósi Zsuzsanna
Táborosi Zsuzsanna
Varga Attila
Winkler Márta
Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.