Glosszárium

Mayer József
100 000 szó a szakiskoláról Főszerkesztő: Mayer József Szerkesztők: Nádori Judit (OFI), Singer Péter (OFI), Vígh Sára (Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola, Budapest)

Együttnevelés határon innen és túl

Czeizel Barbara
Kasza Georgina
Kovács Erika
Kőpatakiné Mészáros Mária
Mayer József
Nagy Gyöngyi Mária
Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el. Kutatási eredmények a sajátos nevelési igényű tanulók inklúzióját támogató hazai szakmai szervezetekről, kitekintéssel az aktuális nemzetközi projektekre

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.