A szavak és a tettek

Kőpatakiné Mészáros Mária
Mayer József
Vargáné Mező Lilla
Jenei Andrea
Locsmándi Alajos
Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el. Sajátos nevelési igényű tanulók a közoktatásban a 21. század első évtizedében Magyarországon

Médiaismeretek és felnőttoktatás

Mayer József
Felényiné Tamás Angéla
Kárpáti Angéla
Kiss Judit
Singer Péter
Vermes Gábor
A kötet az Oktatási Minisztérium támogatásával készült A kötetet szerkesztette: Kiss Judit Kiadja az Országos Közoktatási Intézet

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.