Pedagógusok és tanulók a dolgozók iskoláiban (1945-1948)

A tanulmány célja, hogy bepillantást nyújtson egy korábban e témában nem hasznosított forráscsoport – az iskolai értesítők – segítségével a dolgozók iskoláinak belső világába. A munka középpontjába ezúttal a pedagógusokat és az iskola tanulóit állítottuk. Arra törekedtünk, hogy a korábbi kutatásokból kibontakozó, némiképpen leegyszerűsített képet – a tanulók foglalkozásáról, életkoráról, vallási hovatartozásáról - árnyaltabban mutathassuk be.

Munkásgimnáziumok

A tanulmány célja, hogy a rendelkezésre álló könyvtári/levéltári források alapján betekintést nyújtson a huszadik század első két évtizedében az iskolarendszeren kívül működtetett munkásgimnáziumok életébe. Ez a terület átfogó módon nem került még feldolgozásra a neveléstudományi kutatások során. Most arra teszünk kísérletet, hogy a sajtóanyagok és a megmaradt értesítők feldolgozásával bővítsük ismereteinket erről a képzéstípusról. Ennek a kísérletnek vannak máig ható tanulságai, olyanok, amelyek vissza – visszaköszönnek a formális –non-formális –informális tanulási formák között megszerzett tudáselemek elismeréséről szóló vitákban.

Egész nap az iskolában?

Bakóné Marcin Izabella
Bollók Gyula
Erdélyi Anna
Papp Gyöngyi
Mayer József
Kaszáné Tóth Katalin
Kerberné Varga Anna
Kovács Erika
Kőpatakiné Mészáros Mária
Pozsgai Rita
Sallainé Sipkai Zsuzsa
Seregélyesné P. Szabó Ilona
Schnellbach-Sikó Dóra
Somogyi Péter
Stelczné Kurucz Éva
Vígh Sára
EGY FEJLESZTÉS ANATÓMIÁJA

Gyakorlat – reflexió – innováció

Bodó Márton
Kalocsai Janka
Kiss Orchidea
Könczey Réka
Kőpatakiné Mészáros Mária
Lénárt András
Lippai Edit
Majer Anna
Mayer József
Molnár Karolina
Nagy Viktória
Néder Katalin
Neumayer Éva
Obreczán Tamás
Pallag Andrea
Réti Mónika
Saly Erika
Sztridáné Kurucz Krisztina
Varga Attila
Veréb Szilvia
Voglné Nagy Zsuzsanna
Vörös Andrea
NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK RÉSZVÉTELI ALAPÚ FEJLESZTÉSE

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.