Vezetői összefoglaló

A TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 „Új stratégia a pedagógus pálya hazai népszerűsítésére” című kutatás azt mutatja, hogy a témakör olyan komplex, hogy valójában nem lehet egyetlen jelenségként vagy tevékenységként tekinteni rá. Sok összetevős, sok dimenziójú, sokszintű témáról van szó. Nem (egyetlen, egységes) stratégiát, hanem stratégiákat lehet és érdemes csak ráépíteni.

Szakmai összefoglaló a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 „Új stratégia a pedagógus pálya hazai népszerűsítésére” című kutatásról

Jelen TÁMOP-kutatás alaptéma-kijelölése („Új stratégia a pedagógus pálya hazai népszerűsítésére”) nagyon széles lehetőségeket implikál. A megfogalmazásból az egyértelmű, hogy az ide tartotó részkutatásoknak – így kutatócsoportunk esetében a nemzetközi gyakorlat feltárásának és stratégiai értelmezésének – a pedagógus pályára és annak népszerűsítésére kell stratégiai szempontokból fókuszálnia, de számos kapcsolódó vonatkozás csak implicite érthető a címből.

USA

Nem elsősorban az ország méretéből, és nem is a népesség diverzitásából eredően, hanem történeti/jogi okokból következően az Egyesült Államok oktatásügye szélsőségesen decentralizált[1]: az ország alkotmánya ugyanis az oktatásügyet nem sorolja fel a szövetségi feladatkörök között, minthogy ezt alapvetően helyi irányítást igénylő, az adófizetők pénzéből az ő helyi igényeiknek megfelelően működő feladatkörnek tekinti. Nem meglepő tehát, hogy az Oktatásügyi Kabinet (Department of Education) létrejöttét és feladatkörének kijelölését is több mint 100 éve heves vita övezi, és állandó változás jellemzi. Ma az Oktatásügyi Kabinet feladatköre elsősorban az oktatásra vonatkozó adatok szövetségi szintű gyűjtése és rendezése, különféle pénzügyi források által a szövetségi szinten kívánatosnak talált oktatási tendenciák és programok ösztönzése (alkalmasint számos szervezet és egyén által már élesen elutasított feladatként, mondván, hogy ez túlságosan növeli a központi kormányzat szövetségi szintű és helyi hatását, vagyis gyengíti az adófizetők és világnézetileg egymástól lényegesen különböző egyének és társadalmi csoportok autonómiáját az oktatásban). Feladata az oktatásügy eredményességnövelésének támogatása, illetve a méltányos oktatás lehetőségei fejlesztésének támogatása a rászoruló egyének és közösségek számára.

 

[1] A közel hasonló területű, de az USA-nál jóval népesebb Kína oktatásügye például sokkal centralizáltabb.

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.