Oktatás a határok mentén

Andl Helga
Bordás Andrea
Cserti Csapó Tibor
Dominek Dalma Lilla
Forray R. Katalin
Híves Tamás
Kozma Tamás
Molnár-Kovács Zsófia
Szolár Éva
Szűcs Norbert
Vadász Viola

Cigányok, iskola, oktatáspolitika

Forray R. Katalin
Hegedüs T. András
Forray R. Katalin több mint két évtizede kutatja a cigányság helyzetét. A munka nagy részét férjével, a kitűnő szociológussal, néhai Hegedűs T. Andrással együtt végezte, amíg ketten voltak.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.