Iránytű helyett

Bodnár Éva
Csillik Olga
Csuvár Fruzsina
Daruka Magdolna
Könczöl Tamás
Mihályi Krisztina
Sass Judit
A Nemzeti Köznevelési Portál és a digitális nemzedék módszertani támogatásának néhány lehetősége.

Horizontális pedagógiai elemekhez kapcsolódó komplex elemző tanulmány és nevelési célokhoz kapcsolódó modellajánlások kidolgozása 2. rész

A gazdasági területen folyó tanárképzés az országban öt felsőoktatási intézményben folyik. Ezek: Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola, Eszterházy Károly Főiskola, Eger és a Nyíregyházi Főiskolán. A képzések során az első négy intézményben okleveles közgazdásztanár diplomát lehet szerezni a következő területeken: elméleti, pénzügy-számvitel, vendéglátás - idegenforgalom, kereskedelem-marketing és vállalkozási szakokon. A nyíregyházi képzésben jelenleg csak mellék szakirányként vehető fel az ügyvitel tanári képzés, most folyik az ügyvitel szakirányos közgazdásztanár szak indítása

Horizontális pedagógiai elemekhez kapcsolódó komplex elemző tanulmány és nevelési célokhoz kapcsolódó modellajánlások kidolgozása 1. rész

A Nat és a szakmai kerettantervek elemzés során arra fókuszáltunk, hogy milyen gazdasági és pénzügyi ismeretelemek, tananyagtartalmak kerülnek feldolgozásra a jelenlegi tartalomszabályozás mellett a közoktatásban, és hogyan biztosíthatóak a különböző fejlesztési területek, célok és műveltségi területek közötti horizontális kapcsolatok. A szakmai kerettantervek előírása szerint a rendelkezésre álló időkeret 33 %-a a Nat-ban meghatározott tartalmak, készségek átadásához kell.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.