Partnerség iskolán innen és túl; Esettanulmány Ózd és térségéből.

Bognár Mária
Blaháné T. Zsuzsanna: Együttműködés a közoktatási ellátási körzetekben c. dolgozata, Kovács Ottó: A Bükkön túlról is az EU felé c. kézirata, Malinkó János. Ózd és kistérsége közoktatási ellátási társulása c. kézirata Riz Gábor: Ifjúsági közösségfejlesztés az ózdi kistérségben c. kézirata és...

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.