Iránytű helyett

Bodnár Éva
Csillik Olga
Csuvár Fruzsina
Daruka Magdolna
Könczöl Tamás
Mihályi Krisztina
Sass Judit
A Nemzeti Köznevelési Portál és a digitális nemzedék módszertani támogatásának néhány lehetősége.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.