Tanterv, tankönyv, vizsga

Bánkuti Zsuzsa
Dancsó Tünde
Dévényi Anna
F. Dárdai Ágnes
Kákonyi Lucia
Kerber Zoltán
Lakatos Zsombor
Lukács Judit
Reményi Judit
Réti Mónika

Új érettségi Magyarországon

Alexov Lyubomir
Bánkuti Zsuzsa
Berek László
Chrappán Magdolna
Csorba F. László
Einhorn Ágnes
Fábiánné Orosz Ibolya
Horváth Zsuzsanna
Kaposi József
Kállay Attiláné
Klotz Mária
Kühnné Sibalin Magdolna
Lukács Judit
Major Éva
Németh Miloslava
Pallag Andrea
Tompa Klára
Ütőné Visi Judit
Honnan, hová, hogyan? Egy folyamat állomásai Szerkesztette:Horváth Zsuzsanna, Lukács Judit Lektorálta: Vágó Irén Grafikai terv: Tóth Mária Anna A kiadvány ingyenes, kereskedelmi forgalomba nem kerülhet. Másolása, terjesztése tilos!

Tanulmányok az érettségiről

Bánkuti Zsuzsa
Berek László
Dancsó Tünde
Einhorn Ágnes
F. Dárdai Ágnes
Horváth Zsuzsanna
Kaposi József
Lukács Judit
Makádi Mariann
Major Éva
Szabó Szabolcs
Ütőné Visi Judit
Tanulmányok az érettségiről. Hatásvizsgálat, tantárgyi vizsgák értékelése, feladatfejlesztés Szerkesztette: Bánkuti Zsuzsa, Lukács Judit OFI, Budapest, 2008.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.