Szerep- és funkcióváltások a közoktatás világában

Andl Helga
Balogh Miklós
Bander Katalin
Berényi Eszter
Bocsi Veronika
Fehérvári Anikó
Györgyi Zoltán (szerk.)
Jankó Krisztina
Kardos Katalin
Kovács Klára
Nagy Zoltán
Paku Áron
Péteri Gábor
Szabó Ákos
Szabó Zoltán András
Simon Mária (szerk.)
Vadász Viola (szerk.)

Eredményesség az oktatásban

Bander Katalin
Galántai Júlia
Gyökös Eleonóra
Jancsák Csaba
Nagy Zoltán
Széll Krisztián
Szemerszki Marianna
Varga Eszter
DIMENZIÓK ÉS MEGKÖZELÍTÉSEK

Az iskolavezetés szerepváltozása – Nemzetközi kitekintés (rövid összefoglaló)

„A XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció)” című, 3.1.1. számú TÁMOP-projektben egy fontos résztéma az a kutatás, amely az iskolafenntartás változásainak hatását vizsgálja, elemzi a közoktatásban. A kutatók igyekeznek megragadni és leírni a fenntartói változások legmarkánsabb hatásait. Ennek érdekében vizsgálják és elemzik kilenc tankerület (ill. ezek nagyvárosainak) közoktatási folyamatait. (Hét tankerület vizsgálatának első része már lezárult a projekt előző szakaszában, ld. a Korlátok között szabadon c. kötetet). A másik vizsgálati fókusz a kistelepülések újjáalakuló iskolái – a folyamatban lévő kutatás három ilyen iskolával kapcsolatos tapasztalatokat dolgoz fel.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.