Tanterv és standardok viszonya a nemzetközi gyakorlatban

Az oktatás alapvető kérdései minden korban és minden körülmények között ugyanazok: mit tanítunk, milyen céllal és hogyan, illetve – a múlt század utolsó évtizedei óta – emellett egyre hangsúlyosabban az is, hogy pontosan mit várunk el a folyamat végére. Ezekre a kérdésekre az oktatásszabályozás szintjén különböző dokumentumok adják meg a választ: tantervek (országos, regionális, helyi, alap- vagy kerettantervek), valamint más irányelveket és elvárásokat megfogalmazó dokumentumok, melyek tartalmazzák a tanítási-tanulási folyamat tematikáját, az elsajátítandó készségeket, ismereteket és attitűdöket, a fejlesztési célokat és az elvárható kimeneti követelményeket. Ha körültekintünk a nemzetközi gyakorlatban, változatos képet látunk abban a vonatkozásban, hogy melyik országban milyen dokumentumok léteznek, és ezek közül melyik mit is tartalmaz pontosan. Joggal vetődik fel hát a kérdés: miért és milyen dokumentumok az oktatás tartalmi szabályozói, és mi határozza meg azt, hogy ezek közül melyik mit foglal magába?

Módszertani innovációk a fejlesztésben

A tanulmány célja, hogy összefoglalja az adott keretek között fejlesztett nevelési-oktatási programok közös módszertani elgondolásait. Ennek érdekében egyrészt vázolja a megváltozott tanulási környezet legfontosabb jellemzőit, összegzi az egész napos iskolát támogató programok módszertani szándékait, végül konkrét példákkal magyarázza a szóban forgó programok módszertani innovációs törekvéseit.

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.