Szervezetfejlesztés tantárgyi keretekben a felsőoktatásban

A társadalmi és munkahelyi elvárásokról készült felmérések évtizedek óta hangoztatják, hogy a diákok felkészítése a munka világára és életpályájukra nem megfelelő. A pedagógus szakma alig mozdult valamit ez irányban. Ennek legfontosabb okát abban látjuk, hogy a munkáltatók által hiányolt kompetenciák egy része nem tanítható, csak „nevelhető”. Nem tantárgy-fejlesztést, hanem oktatási kultúra-, és paradigmaváltást igényel. Ehhez komplex gondolkozásmódra és szervezetfejlesztésre van szükség, amelynek keretében át kell alakítani a célrendszert, a szervezeti struktúrát, az értékrendet, a teljes technológiai folyamatot. Tanulmányunk erre kínál egy megoldást.

Tanulmányok az érettségiről

Bánkuti Zsuzsa
Berek László
Dancsó Tünde
Einhorn Ágnes
F. Dárdai Ágnes
Horváth Zsuzsanna
Kaposi József
Lukács Judit
Makádi Mariann
Major Éva
Szabó Szabolcs
Ütőné Visi Judit
Tanulmányok az érettségiről. Hatásvizsgálat, tantárgyi vizsgák értékelése, feladatfejlesztés Szerkesztette: Bánkuti Zsuzsa, Lukács Judit OFI, Budapest, 2008.

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.