Terepi oktatási módszerek környezetvédelmi és környezetpedagógiai jelentősége

A közlemény megjelent: Némethné Katona J. Terepi oktatási módszerek környezetvédelmi és környezetpedagógiai jelentősége konferencia előadás és tanulmány „Új kihívások a tudományban és az oktatásban” Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötet Selye János Egyetem Pedagógiai és Humántudományi Szekció 2013. szeptember 17-18. Komarno, Slovaca; pp. : 235-241

A terepen megvalósítható oktatás pedagógiai jelentősége kiemelten az, hogy a fenntartható fejlődés feltételeként megfogalmazott környezeti tudatformálást környezetadekvát oktatási környezetben segíti elő. A környezettudatosság kialakulását elősegítő készségek és ismeretek fejlesztése a környezet rendszerként történő értelmezésén, az élő és élettelen alkotók együttes hatásmechanizmusának bemutatásán alapszik, és feladatok végrehajtása által, cselekvések során valósulhat meg.

A terepgyakorlat környezetpedagógiai jelentősége

A cikk megjelent: Némethné Katona J. A terepgyakorlat környezetpedagógiai jelentősége EDU Szakképzés és Környezetpedagógia elektronikus szakfolyóirat (A Fiatal Kutatók a Szakképzésért Hálózat folyóirata) 3. évf. 2013/1. szám pp. 145-158.

A terepen megvalósítható oktatás környezetpedagógiai jelentősége az, hogy a fenntartható fejlődés feltételeként megfogalmazott környezeti tudatformálást segíti elő környezetadekvát oktatási környezetben. A környezettudatosságot elősegítő készségek és ismeretek fejlesztése a környezet rendszerként történő értelmezésén, az élő és élettelen alkotók együttes hatásmechanizmusának bemutatásán alapszik és feladatok végrehajtása által, cselekvések során valósulhat meg.

Tanösvény kialakítása természettudományi tárgyak oktatásának fejlesztése érdekében

A terepen megvalósítható oktatás pedagógiai jelentősége kiemelten az, hogy a fenntartható fejlődés feltételeként megfogalmazott környezeti tudatformálást környezetadekvát oktatási környezetben segíti elő. A környezettudatosság kialakulását elősegítő készségek és ismeretek fejlesztése a környezet rendszerként történő értelmezésén, az élő és élettelen alkotók együttes hatásmechanizmusának bemutatásán alapszik, és feladatok végrehajtása által, cselekvések során valósulhat meg.

A környezet- és természetvédelmi oktatás terepi lehetőségeinek alkalmazása és módszereinek továbbfejlesztése

A cikk megjelent: Némethné Katona J. A környezet-és természetvédelmi oktatás terepi lehetőségeinek alkalmazása és módszereinek továbbfejlesztése Eruditio Educatio Komarno 7. 2012/4. ISSN 1336 8893

A kutatás tárgya: a környezetmérnök és mérnöktanár szakos hallgatók terepi oktatásához ökológiai-biológiai szempontú állapotértékelés megvalósítására irányuló feladatsor összeállítása, és annak alkalmazása volt konkrét földrajzi helyen, természeti környezetben. A környezetmérnök szakemberek területfejlesztés vagy új beruházások telepítése kapcsán gyakran kerülnek szembe környezeti hatástanulmányok elvégzésére irányuló kéréssel. A környezetmérnök és mérnöktanár felsőfokú szakirányú képzés során – a környezettudatos magatartás és életvitel kialakítására irányuló nevelés alapvető és elsődleges igénye mellett - ezért is szükséges az oktatás részeként a terepi vizsgálatokat és feladatokat a tárgyak tananyagába integrálni.

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.