eLEMÉRÉS 2011 – 2015

Az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú használatának mérésére az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a rendelkezésre álló minták nyomán, de önálló fejlesztésként egy komplex online mérőeszközt dolgozott ki, amelyet eLEMÉRnek kereszteltünk. Az eszköz célja kettős: az iskolák önértékeléssel mérhetik fel, hogy állnak ezen a téren, és az általuk bevitt adatokból országos helyzetkép is készül. Az eLEMÉR mérőeszköz az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapjáról érhető el. A 2015. február végi állapotot tükröző, valamint az előző négy Gyorsjelentéssel és a projektről szóló minden információval együtt. A fejlesztés a TÁMOP 3.1.1. projekt keretében, európai támogatással zajlott és 2011-ben zárult.

Nyitott oktatás – szabad hozzáférésű tananyagok és eszközök

Hunya Márta: Gondolatok az Oktatás a digitális korszakban[1] c. konferencia nyomán

Az Európai Bizottság 2014-ben különös súllyal kezelte az oktatás nyitottabbá tételét, és ez a tendencia meghatározó lesz a következő hét évben is. A törekvésnek máris több gyakorlati eredménye van, és a közeljövőben számos ehhez a kezdeményezéshez kapcsolódó felhívásra, projektre számíthatunk. Az egész folyamat a Bizottság „Megnyíló oktatás” című közleményével kezdődött. A kezdeményezés innovációs lehetőségeket kíván teremteni az oktatási intézmények, a pedagógusok és a tanulók számára; segíteni kívánja a nyitott oktatási segédanyagok tágabb körű használatát, és biztosítani azt, hogy az állami (és EU) forrásokból készült oktatási anyagok mindenki számára hozzáférhetőek legyenek. Továbbá javítani kívánja az iskolai ikt-infrastruktúrát és a hálózati kapcsolatokat. (lásd: EB sajtóközlemény) A tanuláshoz való hozzáférés kiterjesztése, a tanulási esélyek növelése, a tudás ingyenes terjesztése OECD és UNESCO irányelv is. 2012-ben világkongresszust is tartottak Párizsban, hogy felhívják a figyelmet az állami szerepvállalás fontosságára[2].

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.