Tanárképzés Finnországban

A közel ötmillió főt számláló Finnország oktatási rendszere az utóbbi évtizedekben példaként áll a fejlődni kívánó nemzetek szakemberei előtt. Ez a tanulmány a finnországi tanárképzésről szól.

Mentorok és gyakornokok – egy tanulóév tapasztalatai

Jelen tanulmány egy olyan fejlesztési program beszámolója, mely mentorok és gyakornokok közös munkáját tervezte, és támogatta egy tanéven keresztül. Az Oktatási Hivatal (OH) és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) közös, konzorciumi partnerségben folyó pilot projektje a 2013-14-es tanévben valósult meg.  A teljes pilotprogramban, mely a 2014-ben tervezett és azóta sikeresen lezajlott próba minősítővizsgára való felkészülést segítette a gyakornoki státuszban lévő pályakezdő pedagógusok mentori támogatásával, a tervek szerint 120 mentor és 200 mentori tevékenységgel támogatott gyakornok vett részt. Így biztosított a többségében pályakezdő pedagógusok számára kedvező lehetőséget a Pedagógus I. szintre lépéshez. Emellett lehetőséget kapott vizsgát tenni egy 200 fős, felkészítő programmal nem támogatott, gyakornoki kontrollcsoport is. A „TÁMOP-3.1.5-12/2012-0001 Pedagógusképzés támogatása” kiemelt pályázati projekt elemeként jött létre „A gyakornokok felkészítése a gyakornokokat támogató rendszerben való részvételre” című program, mely az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben, az új típusú pedagógus-továbbképzések fejlesztését megvalósító alprojekt keretei között kapott helyet. Az itt olvasható beszámoló ezt a projektelemet, annak tapasztalatait mutatja be néhány kiemelt szempont mentén. 

Az európai közoktatás horizontja

Az Európai Bizottság és az amerikai non-profit New Media Consortium 2014 szeptemberében publikált jelentése[1] szerint a tanulók digitális kompetenciáinak alacsony szintje mellett az okozza a legnagyobb problémát, hogy a tanárképzés nem készít fel az informatikai eszközök és technológiák hatékony alkalmazására. A rendszeresen megjelenő Horizon-jelentések[2] eddig nem foglalkoztak az európai közoktatással. Ez az első jelentés felrajzolja azokat a hatásokat, amelyeket a technológiai fejlődés az elkövetkező öt évben várhatóan gyakorol majd az iskolákra. (A tanulmány letölthető az oldal alján.)

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.