Pedagógusok és tanulók a dolgozók iskoláiban (1945-1948)

A tanulmány célja, hogy bepillantást nyújtson egy korábban e témában nem hasznosított forráscsoport – az iskolai értesítők – segítségével a dolgozók iskoláinak belső világába. A munka középpontjába ezúttal a pedagógusokat és az iskola tanulóit állítottuk. Arra törekedtünk, hogy a korábbi kutatásokból kibontakozó, némiképpen leegyszerűsített képet – a tanulók foglalkozásáról, életkoráról, vallási hovatartozásáról - árnyaltabban mutathassuk be.

Munkásgimnáziumok

A tanulmány célja, hogy a rendelkezésre álló könyvtári/levéltári források alapján betekintést nyújtson a huszadik század első két évtizedében az iskolarendszeren kívül működtetett munkásgimnáziumok életébe. Ez a terület átfogó módon nem került még feldolgozásra a neveléstudományi kutatások során. Most arra teszünk kísérletet, hogy a sajtóanyagok és a megmaradt értesítők feldolgozásával bővítsük ismereteinket erről a képzéstípusról. Ennek a kísérletnek vannak máig ható tanulságai, olyanok, amelyek vissza – visszaköszönnek a formális –non-formális –informális tanulási formák között megszerzett tudáselemek elismeréséről szóló vitákban.

Az értékelés szerepe a motivációban és az eredményességben

A CIDREE-évkönyv tanulmányainak ismertetése 3/1.

A CIDREE az európai oktatáskutató intézetek közös szervezete, amely minden évben megjelentet egy tematikus évkönyvet, amelyben a tagországok egy-egy tanulmánnyal képviseltetik magukat. 2016-ban a kötet írásai valamilyen módon a hátrányos helyzetből fakadó tanulmányi esélyegyenlőtlenséghez kapcsolódnak. A tizenhárom tanulmányból három az értékeléssel foglalkozik, és ezek mindegyike arra hívja fel a figyelmet, hogy az értékelés a módszertani kultúra szerves része, és mint ilyen szintén megújulásért kiált. Ez a három részből álló cikksorozat ezeket az értékeléssel kapcsolatos tanulmányokat mutatja be, az első a finn, a második a luxemburgi, a harmadik pedig a szlovéniai példáról szól.

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.