Az iskola és a szülő közötti együttműködés lehetőségei

A szülő és az iskola, a családi otthon és a oktatási-nevelési intézmény közötti kapcsolatrendszer jellege változó formákat ölt oktatási rendszerenként, intézményenként és egyéni szinten, a pedagógus-szülő viszonylatában. Az angolszász államokban nagy hagyománya van a szülői részvétel erősítésének, az aktivitás fokozásának, illetve a harmonikus együttműködésre irányuló iskolai kezdeményezéseknek. A szülő-iskola viszonyrendszer minőségét a mai szakmai diskurzus együttműködőnek minősíti. Ezzel egyfajta (explicit és implicit) elvárást fogalmaz meg, hogy ennek a viszonyrendszernek partneri jellegűnek kell lennie. Ez az értéktelítettség kifejez és hordoz egy olyan szakpolitikai elgondolást, hogy a tanulói eredményesség és a méltányosság gyakorlása érdekében szükséges a harmonikus együttműködés.

Pillanatkép a nem-formális és informális tanulás elismerésének (validáció) nemzetközi helyzetéről

Az iskolarendszeren kívül megszerzett képességek és tudások (kompetenciák) elismerésének (validálásának) kérdése Európa-szerte egyre inkább a figyelem fókuszába kerül. A két évtizede még lassan csordogáló szakmai diskurzus és alkalmi kormányzati kezdeményezések közepette formálódó elismerési próbálkozásokat felértékelte az európai munkaerőpiac folyamatosan növekedő munkaerő-kereslete, valamint az elmúlt 20 év során lefutott kettős migrációs hullám, amelynek során jelentős beáramlás kezdődött Európa nyugati felének munkaerőpiacára előbb a kelet-európai országokból azok uniós csatlakozását követően, majd az utóbbi pár évben Afrika, illetve a Közel-Kelet felől. Mindkét esetben az derült ki, hogy a befogadó országoknak és a szakképzett munkavállalókat kereső munkaadóknak egyaránt az az érdekük, hogy mielőbb szakképzettségüknek megfelelő munkakörbe irányítsák az újonnan érkezőket. Új felmérések azt mutatták, hogy azok a képzett emberek, akiknek a tudását, képességeit sikerült felmérni, elismerni, felkészültségüknek megfelelő állásokhoz jutottak, mint azok, akik esetében ezt a fajta tudásvalidálást nem sikerült megoldani. Különösen erős ez a hatás a magasan képzett nők esetében. És a munkaerőpiaci integrációban a nyelvismeret mellett a másik legjelentősebb akadályt a származási országban már megszerzett szakképzettség el nem ismerése képezi (Lien - Toleikyte 2015; Tanay - Peschner 2016). Ezért az elmúlt pár évben az európai foglalkoztatáspolitika keretében – összekapcsolódva oktatáspolitikai kezdeményezésekkel – többféle új program is elindult a validációs gyakorlat ösztönzésére, kiterjesztésére.

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.