A tanterv szerepe és lehetőségei a tartalmi szabályozásban - nemzetközi kitekintés alapján

Bevezetés

Mielőtt rátérnénk a tantervi tartalomszabályozás kérdéseire, vizsgáljuk meg röviden, milyen szerepet tölthet be a tanterv az oktatási rendszerek fejlesztésében és azok szabályozásában. Ez ugyanis meghatározza a tartalomszabályozás módját és azt is, hogy az egyes szereplők hogyan vesznek részt a fejlesztés folyamatában, milyen eszközökkel mérik a tartalmi szabályozók beválását. A tanterveket most a tartalomszabályozás célrendszere, a tartalomszabályozás és a tartalomfejlesztés kapcsolata, a tartalomszabályozást meghatározó szereplők és a tartalomszabályozás szerkezete, szintjei és eszközei, valamint szempontjai szerint vizsgáljuk. Tanulmányunk ugyanis azt tűzi célul, hogy mindezen tényezőket általánosságban és néhány konkrét ország példájával is illusztrálva röviden bemutassa.

Tanterv és standardok viszonya a nemzetközi gyakorlatban

Az oktatás alapvető kérdései minden korban és minden körülmények között ugyanazok: mit tanítunk, milyen céllal és hogyan, illetve – a múlt század utolsó évtizedei óta – emellett egyre hangsúlyosabban az is, hogy pontosan mit várunk el a folyamat végére. Ezekre a kérdésekre az oktatásszabályozás szintjén különböző dokumentumok adják meg a választ: tantervek (országos, regionális, helyi, alap- vagy kerettantervek), valamint más irányelveket és elvárásokat megfogalmazó dokumentumok, melyek tartalmazzák a tanítási-tanulási folyamat tematikáját, az elsajátítandó készségeket, ismereteket és attitűdöket, a fejlesztési célokat és az elvárható kimeneti követelményeket. Ha körültekintünk a nemzetközi gyakorlatban, változatos képet látunk abban a vonatkozásban, hogy melyik országban milyen dokumentumok léteznek, és ezek közül melyik mit is tartalmaz pontosan. Joggal vetődik fel hát a kérdés: miért és milyen dokumentumok az oktatás tartalmi szabályozói, és mi határozza meg azt, hogy ezek közül melyik mit foglal magába?

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.