A magyarországi ökoiskolák hálózata

Az ökoiskola-hálózat létrehozását több szükséglet is motiválta. Egyfelől a nemzetközi pedagógiai innovációs folyamatokban egyre nagyobb szerepet kapnak az iskolák ökologizációjával foglalkozó kezdeményezések, és az ökoiskola-hálózat ezeknek a kezdeményezéseknek a reprezentációjára vállalkozik. Másfelől a magyarországi iskolaszintű környezeti nevelési, iskola-ökologizációs programok számára szeretne fórumot teremteni.

Az iskolai környezeti nevelés jogi szabályozása

A környezeti nevelés - mint az intézményes nevelés-oktatás egyik, egyre nagyobb figyelmet érdemlő területe - nem független azoktól a szabályozóktól, amelyek a közoktatás egészének működését, a tanítás tartalmát és munkaformáit meghatározzák. Vajon e dokumentumok által meghatározott keretek milyen lehetőségeket jelentenek e nevelési terület kibontására, s milyen jogi korlátokba ütközhet annak megvalósulása?

 

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.