Self-evaluation of ICT Usage at Hungarian Schools

Full paper for 10th IFIP World Conference on Computers in Education
WCCE 2013 Torun, 2–5 July 2013
"learning while we are connected"

The presentation is accessible here.

Abstract

At the Hungarian Institute for Educational research and Development an R+D team developed an online self-evaluation asset for schools which also serves as a country-wide monitoring tool for assessing the educational use of ICT in compulsory education. It collects soft data in four fields, learning, teaching, operation and infrastructure; and concentrates on pedagogical issues with a whole school approach. 2427 schools have already registered in the system. In 2011 362, in 2012 and this year also 723 full self-evaluations have been done. There are 83 schools doing so in 2011 and 2012, no data yet on their number in 2013. We have already had three evaluation periods and are working on the data set of the third one. The yearly report puts the schools in four categories according to their level of ICT usage, the category names are based on the UNESCO/IFIP categories described in Approaches to ICT Development in Schools. The paper is to introduce the system itself and the data we have already collected, - in comparison with an European survey carried out in the autumn in 2011, called Survey of Schools: ICT in Education.

Európai áttekintés a két tannyelvű oktatás tapasztalatairól

A világban, különösen Európában rohamosan terjed a két tannyelvű oktatás. A tanulmány körképet nyújt az e téren érvényesülő tendenciákról, irányokról. Kiderül, hogy a két tannyelvűségben mindenütt a tartalom alapú nyelvoktatás hagyományait követik, s szinte mindenütt prioritást élvez az angol nyelven történő oktatás. A középfok felső szakaszában többnyire természet- és társadalomtudományi tananyagokat visznek be a tanításba, alsó fokon pedig a sportban és a környezeti nevelés terén használják az idegen nyelvet. A tanulmány egyik legérdekesebb része a két tannyelvű programokban részt vevő pedagógusok helyzetének, szakképzettségének bemutatása.

Környezeti nevelési lehetőségek a történelemtanításban

A szerző arra a kérdésre keres választ, hogy a környezeti nevelést, a fenntarthatóság pedagógiáját miként lehet összekapcsolni az Ember és társadalom műveltségterülettel. A kapcsolódás lehetőségét az teremti meg, hogy ez a műveltségterület hivatott növelni a tanulók társadalmi, közéleti érzékenységét, feladata fejleszteni a helyi közéleti aktivitáshoz szükséges képességeket. A szerző utal arra, hogy a fenntarthatóság pedagógiája csak a jelenismeret-orientált történelemoktatásban érvényesíthető a maga teljességében.

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.