Terepi oktatási módszerek környezetvédelmi és környezetpedagógiai jelentősége

A közlemény megjelent: Némethné Katona J. Terepi oktatási módszerek környezetvédelmi és környezetpedagógiai jelentősége konferencia előadás és tanulmány „Új kihívások a tudományban és az oktatásban” Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötet Selye János Egyetem Pedagógiai és Humántudományi Szekció 2013. szeptember 17-18. Komarno, Slovaca; pp. : 235-241

A terepen megvalósítható oktatás pedagógiai jelentősége kiemelten az, hogy a fenntartható fejlődés feltételeként megfogalmazott környezeti tudatformálást környezetadekvát oktatási környezetben segíti elő. A környezettudatosság kialakulását elősegítő készségek és ismeretek fejlesztése a környezet rendszerként történő értelmezésén, az élő és élettelen alkotók együttes hatásmechanizmusának bemutatásán alapszik, és feladatok végrehajtása által, cselekvések során valósulhat meg.

A terepgyakorlat környezetpedagógiai jelentősége

A cikk megjelent: Némethné Katona J. A terepgyakorlat környezetpedagógiai jelentősége EDU Szakképzés és Környezetpedagógia elektronikus szakfolyóirat (A Fiatal Kutatók a Szakképzésért Hálózat folyóirata) 3. évf. 2013/1. szám pp. 145-158.

A terepen megvalósítható oktatás környezetpedagógiai jelentősége az, hogy a fenntartható fejlődés feltételeként megfogalmazott környezeti tudatformálást segíti elő környezetadekvát oktatási környezetben. A környezettudatosságot elősegítő készségek és ismeretek fejlesztése a környezet rendszerként történő értelmezésén, az élő és élettelen alkotók együttes hatásmechanizmusának bemutatásán alapszik és feladatok végrehajtása által, cselekvések során valósulhat meg.

Tanösvény kialakítása természettudományi tárgyak oktatásának fejlesztése érdekében

A terepen megvalósítható oktatás pedagógiai jelentősége kiemelten az, hogy a fenntartható fejlődés feltételeként megfogalmazott környezeti tudatformálást környezetadekvát oktatási környezetben segíti elő. A környezettudatosság kialakulását elősegítő készségek és ismeretek fejlesztése a környezet rendszerként történő értelmezésén, az élő és élettelen alkotók együttes hatásmechanizmusának bemutatásán alapszik, és feladatok végrehajtása által, cselekvések során valósulhat meg.

Erdei iskolák szerepe a környezettudatos szemléletformálásban

A tanulmány leadásra került: Némethné Katona J. Erdei iskolák szerepe a környezettudatos szemléletformálásban PhD szigorlat 2005, p.24

Pusztán történet kérdése az egész. Azért vagyunk most bajban, mert nincs egy jó történetünk. Középúton vagyunk két történet között. A régi, mely arról szól, hogy is illünk bele  - már érvényét vesztette. Csak az újat sem sajátítottuk még el.” /Thomas Berry: A Föld álma//

Bonyolult és szövevényes történet az ember (a Homo) kiválása az élővilág kötelékéből. Tény, hogy az emberiség nem sokkal születése után már szembefordult „szülőanyjával” a természettel. Igaz őseink – a mai szóhasználattal élve a „természeti népek” – kisszámú településeik, kezdetleges eszközeik és termelési módjuk folytán még csak könnyen gyógyuló sebeket ejtettek a bioszférában. Az igazi változás jóval későbbre, a történelmi időkre, de leginkább az újkor „ipari forradalmainak” kibontakozására tehető. Ennek eredménye, hogy napjainkra eljutottunk oda, hogy környezeti válságról – bioszféra-válságról – beszélünk, az emberiség legnagyobb és legnehezebb gondjaként.

Megdöbbentő, hogy ezt a globális válságot milyen hosszan, és milyen tudatlanul, szinte fennállása óta, később pedig valóságos „ökológiai imperializmus” formájában vonultatta fel, alakította ki az emberi faj, elsősorban saját vesztének fátumát (elkerülhetetlen sorsát) megelőlegezve (Juhász-Nagy Pál, 1992.).

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.