A hazai pedagógus továbbképzések szerepe és hatásai a pedagógusok munkájának alakulásában a természettudományos nevelés terén

Korunk tanárainak tevékenységi köre nem korlátozható csupán a követelményekben előírt szaktudás átadására. Egy mai pedagógus feladat-, kompetencia- és attitűd listájának igen széleskörű skálán szükséges mozognia ahhoz, hogy oktató-nevelő munkája sikeres, illetve hatékony legyen. Hivatástudata által motiválttá kell válnia arra, hogy szakmai pályája során folyamatosan fejlessze önmagát, továbbá megvizsgálja saját munkáját, mellyel szintén szakmai színvonalát, ezzel végeredményben tanulóit erősíti.

Komplex művészeti nevelés értelmezése hazai példák alapján

A TÁMOP3.1.1 projekt keretében az iskolák szakmai munkájának támogatása céljából komplex nevelési-oktatási programok kidolgozására, valamint a köznevelés rendszerében - elsősorban tanórán kívüli foglalkozások körében - fellelhető jó gyakorlatok átvételével történő fejlesztés rendszerének fejlesztésére vállalkoztunk. Az egész napos iskolai tanulásszervezési forma támogatására négy nevelési-oktatási program készül. E programok a kerettantervek által le nem kötött, de egész napos iskolaszervezési forma esetében további pedagógiai szakmai tartalommal kitöltendő időkeretre nyújtanak támogatást az intézmények számára. Az egész napos iskolák számára alsó tagozaton, a természettudományos nevelés, a komplex művészeti nevelés és a gyakorlati életre nevelés területén készül nevelési-oktatási program.

A korai iskolaelhagyás csökkentése Portugáliában

A TÁMOP 3.1.1. projekt keretében számos területen végzünk kutatásokat. Az egyik legfontosabb terület az iskolai lemorzsolódás vizsgálata, amelynek célja egy országos hatókörű lemorzsolódási jelzőrendszer kidolgozása. Imre Anna egy tanulmányi célú látogatást követően részletes elemzést készített a hazánkhoz több szempontból hasonlító portugál helyzetről. Az alábbiakban e tanulmányról közlünk egy rövid összefoglalót.

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.