A horizontális tanulás hazai előzményei és nemzetközi jó gyakorlatai

A 21. században a tanulási keretek kitágultak. Egyidejűleg fókuszba került az informális tanulás és a munkahelyi tanulás, melyek a tudás végtelen, alig feltárt és használt erőforrásaiként jelennek meg. A társadalomtudományok több területén, mikro és makro folyamatok szintjén egyaránt, előtérbe került - a humán tőke felértékelődésével - a tudásmenedzsment funkciója, a maximális potenciál elérése érdekében, és megjelentek a tudásmegosztásra vonatkozó koncepciók (Nonaka 1991). Milyen igényeket támaszt ez a trend az oktatási intézményekkel szemben? A tudásmegosztás milyen szinteken, és hogyan jelenik meg a magyar köznevelés rendszerében? Milyen szerepet kaphatnak a referencia intézmények ebben a rendszerben?

Reflektív pedagógus – reflektív gyakorlat

A jó tanár képes elemezni a munkáját, tudja, hogy mit, miért és hogyan csinál. Nem elégszik meg a puszta rutinnal, azzal, hogy „így szokta”, de azzal sem, hogy „korábban már bevált”. A „reflektív pedagógus” folyamatosan figyeli, értékeli és módosítja az alkalmazott módszereket, és közben tudatosan irányítja szakmai fejlődését is. A reflexióra, azaz megfigyelésre, elemzésre és értékelésre való képesség a pedagógiai professzió alapköve. Ez a folyamatos értékelő magatartás, professzionális figyelem jó esetben adatokra, osztálytermi kutatásra is épít.

A 9. évfolyamos szakiskolai közismereti kísérleti tankönyv kipróbálásának tanulságairól

A TÁMOP3.1.1 projekt tartalmi fejlesztések alprojektjének keretében a 2013/2014. tanév során elvégeztük a 9. évfolyamos Szakiskolai Közismereti Kísérleti Tankönyv kipróbálásának vizsgálatát.[2] Ennek tapasztalatai egyfelől segítik a tankönyv értékelését és javítását, másfelől pedig alkalmat adnak a kísérleti tankönyvek kipróbálásához szükséges eszközrendszer kifejlesztésére, tesztelésére. Ez az összegzés a szakiskolai kísérleti tankönyv kipróbálásának tapasztalatait mutatja be.[1]

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.