Németország

A német közoktatás sajátossága, hogy egységes minőségi elvárásokra épülő, de valójában kétszintű (szövetségi és tartományi) rendszer. Az egységes minőséget a tartományok által közösen fenntartott Oktatásügyi Minőségfejlesztési Intézet (Institut zur Qualitätentwicklung im Bildungswesen, IQB) biztosítja, azzal, hogy kidolgozza a közös követelményeket és a hosszú távú oktatási stratégiát. Az ország oktatásügyeit a Szövetségi Oktatásügyi Minisztérium irányítja. A tartományok esetében ezt a feladatot a Tartományi Oktatási Minisztériumok látják el. A tartományi szintű folyamatok összehangolását szolgálja az oktatási miniszterek konferenciája (Kultusministerkonferenz). Fontos sajátosság, hogy a német Oktatási Minisztériumhoz tartozik a szakképzés felügyelete is, amelyet a szakképzésért felelős szövetségi intézet (Bundesinstitut für Berufsbildung, BIBB) felügyel. Az intézet szoros szakmai kapcsolatot tart fenn a munkaadókkal, a szakszervezetekkel, a szövetségi állammal és az egyes tartományok szakmai felelőseivel, hiszen a szakképzést érintő döntések csak ezekkel a partnerekkel egyetértésben hozhatók meg.

Japán

Jelen tanulmány szerkezete eltér a többi országtanulmány szerkezetétől, mivel a tanári pályára vonatkozó alapvető japán adatokról könnyen elérhető magyar nyelvű forrásból is lehet tájékozódni (Gordon Győri, 2012).  Bár ez a közlemény közel 10 éves, alapvető vonásaiban továbbra is megfelelően jellemzi a japán tanárok társadalmi, presztízsbeli, képzési és munkakörülményeit.

 

Hollandia - résztanulmány

A holland oktatási rendszer mélyebb és több szempontú megismeréséhez magyar nyelvű összefoglaló munkákat tanulmányozhatunk (pl.: Schüttler - Bognár 2009; Gerda - Buda 2009; Major 2011; Reich 2013), de az áttekintés igényével számos információs portált is megtekinthetünk, közöttük a Holland Online-t vagy az EU-25 – öt. Érdekes azonban az is, ahogyan nemzetközi portálokon megjelennek az oktatással kapcsolatos információk.

 

Országtanulmány: Finnország

Finnországot a világ legversenyképesebb országai között tartják számon, sikerült hátrányaiból előnyt kovácsolnia – ezt sokan a „finn csodának” nevezik. Finnország népessége 5,4 millió fő, a népsűrűség csak 15,7 fő/km². A lakosság zöme, mintegy 1,3 millió ember  az ország déli részén, a főváros, Helsinki környékén él. Az ország további nagyobb városai Espoo, Tampere, Vantaa és Turku délen, Oulu pedig északon.

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.