Facts & Figures - Higher education in Hungary 2011

Éva Balázs
András Derényi
Anikó Fehérvári
Zoltán Györgyi
Tamás Híves
Anna Imre
Gabriella Kállai
Mihály Kocsis
György Mártonfi
Mária Simon
Marianna Szemerszki
Gábor Tomasz
Irén Vágó
Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el. Rendhagyó, háromdimenziós pillanatfelvétellel szeretné szolgálni az érdeklődőt. Úgy ad naprakész információkat a magyar felsőoktatás legfontosabb adatairól, meghatározó tényeiről, hogy közben – háttérként – bemutatja az...

A felsőoktatásban folyó nyelvi és szaknyelvi képzések

A magyar felsőoktatás minőségfejlesztési folyamatában fontos terület a szakmai képzéssel szorosan összefüggő nyelvismeret, az idegen nyelvi/szaknyelvi képzések fejlesztése. A szakemberképzés teljes folyamata, a hallgatók nemzetközi cserekapcsolatokban való részvétele, továbbá a végzettek eredményes helytállása a munka világában az általános nyelvi ismereteken túl a szaknyelvi, a szakterületi képzésük konvencióinak megfelelő szintű és tartalmú idegen nyelvi szakmai nyelvhasználatot és kommunikációs képességeket is megköveteli.


Kutatásunk alapvető kiindulópontja, hogy a felsőoktatási intézmények valamennyi szintjén eddig még nem kellően kihasznált lehetőségek rejlenek ahhoz, hogy a szakmai és a nyelvi/szaknyelvi képzés egymás hatékonyságát erősítő folyamattá válhasson.


Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatási Nemzetközi Főosztálya az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) közreműködésével és megbízásával végzett kutatás célja a felsőoktatási intézményekben jelenleg folyó nyelvi és szaknyelvi képzések feltérképezése. A kutatás megvalósítói: Dr. Silye Magdolna (Debreceni Egyetem) és Dr. habil. Kurtán Zsuzsa (Pannon Egyetem).
A kutatás kiterjed 23 magyarországi állami felsőoktatási intézményre (15 állami és 2 egyházi egyetem, valamint 6 főiskola).

A mobilitás szerepe az Európai Unióban

A mobilitás kérdése az európai integráció történetében kezdetektől központi helyen szerepel. A személyek szabad mozgását a Római Szerződésben meghatározott négy fő szabadságelv egyikeként a közösségi politikák is kiemelten kezelik. A mobilitás elősegítése, a gátló tényezők kiiktatása a tagállamok közös feladata.

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.