Vázlatos betekintés a közpénzügyi döntéshozatal alapjaiba

Kovács Árpád
A KIADVÁNY ELFOGYOTT! Két és fél évtizedes költségvetési politikával kapcsolatos gyakorlati és kutatói tapasztalatait összegezte új könyvében Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke. A kötet a közpénzügyi menedzsment kérdései mellett olyan témákkal is foglalkozik, mint például a közjó fogalma...

Az innováció mérése az oktatásban. Új perspektíva - Recenzió

A Stéphan Vincent-Lancrin és munkatársai által jegyzett, 2014 nyarán publikált 335 oldalas OECD CERI kiadvány azt vizsgálja, hogyan befolyásolják a különböző oktatáspolitikai intézkedések az iskolai innováció alakulását. Ez a magyar nyelvű ismertetés a kötet elején álló vezetői összefoglalóra, valamint a 19 szemlézett ország közül a Magyarországra vonatkozó jegyzetekre[2] épül.

Az oktatás stratégiai fejlesztése elképzelhetetlen az innováció mérése nélkül. Tudnunk kell, hogy vajon változik-e és mennyire az osztálytermi és az intézményi gyakorlat; hogyan fejlesztik és használják a pedagógusok a tananyagokat; milyen mértékű változás szükséges a fejlődéshez.

A környezet- és természetvédelmi oktatás terepi lehetőségeinek alkalmazása és módszereinek továbbfejlesztése

A cikk megjelent: Némethné Katona J. A környezet-és természetvédelmi oktatás terepi lehetőségeinek alkalmazása és módszereinek továbbfejlesztése Eruditio Educatio Komarno 7. 2012/4. ISSN 1336 8893

A kutatás tárgya: a környezetmérnök és mérnöktanár szakos hallgatók terepi oktatásához ökológiai-biológiai szempontú állapotértékelés megvalósítására irányuló feladatsor összeállítása, és annak alkalmazása volt konkrét földrajzi helyen, természeti környezetben. A környezetmérnök szakemberek területfejlesztés vagy új beruházások telepítése kapcsán gyakran kerülnek szembe környezeti hatástanulmányok elvégzésére irányuló kéréssel. A környezetmérnök és mérnöktanár felsőfokú szakirányú képzés során – a környezettudatos magatartás és életvitel kialakítására irányuló nevelés alapvető és elsődleges igénye mellett - ezért is szükséges az oktatás részeként a terepi vizsgálatokat és feladatokat a tárgyak tananyagába integrálni.

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.