Nyomtatott kiadványok, folyóiratok.

Új horizontok az együttnevelésben

Kőpatakiné Mészáros Mária
Balázs Éva
Mennyire fontos a közoktatási intézmények számára az inkluzív oktatás? Milyen nemzetközi és hazai jó gyakorlatok vannak ebben a témában?

Tankönyvdialógusok

Bánréti Zoltán
Csapó Benő
Hantos István
Hámoriné Váczy Zsuzsa
Kojanitz László
Könczöl Tamás
Mihály Ottó
Nahalka István
Pála Károly
Varga Attila
Szerkesztő: Szuchacsevné Simon Mária Felelős szerkesztő: Vágó Irén

A siker láncszemei

Varga Sándorné – Farkas Katalin
Szerkesztette: Varga Sándorné - Farkas Katalin

Glosszárium

Mayer József
100 000 szó a szakiskoláról Főszerkesztő: Mayer József Szerkesztők: Nádori Judit (OFI), Singer Péter (OFI), Vígh Sára (Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola, Budapest)

Együttnevelés határon innen és túl

Czeizel Barbara
Kasza Georgina
Kovács Erika
Kőpatakiné Mészáros Mária
Mayer József
Nagy Gyöngyi Mária
Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el. Kutatási eredmények a sajátos nevelési igényű tanulók inklúzióját támogató hazai szakmai szervezetekről, kitekintéssel az aktuális nemzetközi projektekre

Ökoiskolai útmutató

Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el. Füzetsorozatunk öt szakmacsoport (gazdaság, gépészet, idegenforgalom, mezőgazdaság, vendéglátás) iskolái számára nyújt segítséget ahhoz, hogy szakképzési munkájukban megvalósíthassák a fenntarthatóságra nevelés alapelveit.

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.