Időkeret: 
3x45 perc témahét
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: Az épített környezet megismerése, szokások, hagyományok. A helyi templom története, berendezései, események a templomban. Pók Panni meséje – mesealkotás, előadás, játékos feladatok, rejtvények. Célok/részcélok: A templom megismerése, védelme. Hagyományok megismerése, tisztelete. Együttműködésre nevelés. Kompetenciák fejlesztése. Toleranciára nevelés. Felelősségvállalás. Manuális készségek fejlesztése. Kommunikációs készségek fejlesztése. Mozgáskoordináció fejlesztése. Kapcsolódási pontok: A NAT-hoz: földünk és környezetünk; ember és társadalom; életvitel és gyakorlati ismeretek; fenntarthatóság, környezettudatosság, társas kultúra fejlesztése Tantárgyakhoz: környezetismeret, magyar nyelv és irodalom, informatika, matematika, technika, ének-zene, vizuális kultúra Kompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia, digitális kompetencia, szociális és állampolgári kompetenciák, kezdeményezőképesség, esztétikai-művészeti tudatosság

Megvalósítás keretei: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.