A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődése olyan állandó és egész életen át tartó tanulási folyamat, amelynek során a pedagógusok a tanuló közösség tagjaiként aktívan és konstruktív módon vesznek részt saját maguk és tágabb szakmai közösségük fejlesztésében. Különösen fontos a pályakezdő pedagógusok szakmai támogatása, és a gazdag szakmai tapasztalattal rendelkező felkészült, idősebb pedagógus (mentor) iránymutatása. 

Olyan támogató modell létrehozása és kipróbálása volt a cél, amely közvetve, a mentorokon keresztül van hatással a gyakornok munkájára, szakma fejlődésére. A mentor támogató munkája összetett tevékenység, a pedagógusi munkától eltérő kompetenciákat, ismereteket is kíván. A projektrész közvetlen célja a gyakornokok minősítő vizsgájára való eredményes felkészítése volt, de e mellett megfogalmazódott a mentorok szakmai tudásának gazdagítása, a szakszerűbb, hatékonyabb mentoráláson keresztül a gyakornokok pályán maradásának elősegítse, és szakmai fejlődésük támogatása. A modell kipróbálására egy tanév állt rendelkezésre.

A fejlesztés
A projekt pedagógiai fejlesztői a téma szakmai és jogi helyzetképének feltárása után a nemzetközi és hazai szakirodalom alapján fogalmazták meg azt a fejlesztési irányt, amely mentén megkezdődött a gyakornok-mentori pilotév munkaprogramja. Közben folyamatos egyeztetés zajlott az OH munkacsoportjával. 

Eredmény 
A programban résztvevő valamennyi gyakornok eredményes minősítő vizsgát tett. 
A pilotév lezárása után a programban résztvevő, önként vállalkozó mentorok és volt gyakornok a pedagógiai fejlesztőkkel együttműködve egy 30 órás mentori képzést fejlesztettek. Az akkreditált képzés gazdagítja az OFI pedagógus-továbbképzési repertoárját.

A sok tanulsággal szolgáló, sikeres program egy szakmai konferenciával zárult, a tapasztalatokról zárótanulmány készült. 
A pilotév során kifejlesztett dokumentumok felhasználhatók, adaptálhatók a mentorok számára a gyakornok felkészítése során.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.