Időkeret: 
4X45 perc
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: A megújuló energiák megismerése, alkalmazási lehetőségeik. A megújuló energiák nemzetközi alkalmazása. Célok/részcélok: A megújuló energiaforrások megismerése, alkalmazási lehetőségeik. A tanulók ismerjék meg más országok és települések megújuló energiáinak alkalmazásait. Önkifejező készség fejlesztése Nyelvi kommunikációs képesség fejlesztése Együttélési képesség fejlesztése Kapcsolatkezelői képesség fejlesztése Kötődési képesség fejlesztése Kreativitás Önkifejezési készség fejlesztése Szabálykövetés Logikai képesség fejlesztése Nyelvi korrekciós képesség fejlesztése Vizuális kreativitás Önszabályozás Empátia Kapcsolódási pontok: A NAT-hoz: földünk és környezetünk; ember és társadalom; életvitel és gyakorlati ismeretek, fenntarthatóság, környezettudatosság, társas kultúra fejlesztése Tantárgyakhoz: környezetismeret, magyar nyelv és irodalom, informatika, matematika, technika, ének-zene, vizuális kultúra Kompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, természet-tudományos és technikai kompetencia, digitális kompetencia, szociális és állampolgári kompetenciák, kezdeményező-képesség, esztétikai-művészeti tudatosság

Megvalósítás keretei: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.