A TÁMOP 3.1.15-ös projekt alapvető feladata volt, hogy megtörténjen a már korábban feltárt, fejlesztett, vagy az új tudásként megjelenő kutatás-fejlesztési eredmények megosztása a szakmai közösségekben.

A konkrét feladatok tervezésekor az alábbi célok kerültek meghatározásra:

  • A pedagógusoknál meglévő és folyamatosan megújuló módszertani tudás megosztása és az új gyakorlatok generálása.
  • A TÁMOP 3.1.15 projekt a digitális és internet alapú kapcsolódási felületeken túl megcélozza a pedagógusok és az oktatási szereplők szakmai közreműködésen alapuló együttműködésének javítását, illetve a pedagógus tagozatok munkáján keresztül az egymástól tanulást, a személyes tapasztalatcsere támogatását és elősegítését.
  • A tudásmegosztás támogatásában építünk a virtuális tér mellett a valós térben zajló szakmai együttműködési lehetőségekre. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a tudásmenedzsment meghatározó szereplőjeként adna helyet konferenciáknak, workshopoknak, szakmai műhelyeknek, felkészítéseknek, ösztönözve ezzel pedagógusok szakmai kapcsolatépítését, a pedagógiai tudásmenedzsment rendszer használatát.

Ennek megfelelően jelen témaegység feladatai elsősorban a pedagógusok innovációs tevékenységének és horizontális tudásmegosztásának ösztönzése, a pedagógus szakmai közösségek és tagozatok közötti együttműködés koordinációja, illetve az innovációk disszeminálása voltak.

A témaegység által elért eredmények:

  • A Nemzeti Pedagógus Kar tagozatainak együttműködését két olyan rendezvénnyel (konferencia és workshop) segítettük elő, amelyeken elsősorban a szervezetek vezető tisztségviselői vettek részt. A rendezvények eredményeképpen a projekt őszi disszeminációs időszakát ezen szervezetek pedagógus tagjaira lehetett építeni.
  • Kidolgozásra került olyan disszeminációs terv, amely alkalmazásával hatékonyan ösztönözni lehet a pedagógusok horizontális tudásmegosztását.
  • Több olyan dokumentum is publikálásra, disszeminálásra került a projekt aloldalán, amely segítséget nyújthat a pedagógusok számára a tudásmegosztó felületek, kiváltképpen a PTMR használatához.
  • Négy darab sikeres rendezvényt („innovációs teadélutánt”) szerveztünk a projekt eredményeire alapozva, amelyek struktúrája egyúttal alkalmas volt a megjelent pedagógusok informális találkozására, szakmai kapcsolataik bővítésére is.

A témaegység disszeminációs tevékenysége során kb. 300 fő pedagógust sikerült elérni. A megvalósítás során a projekt támogatásának hatására a pedagógus tagozatok (NPK szakmai tagozatai) eredményesen tudtak együttműködni, amit bizonyítanak a 4. téma 1. témaegységének disszeminációs eredményei. Ezen kívül a horizontális tudásmegosztás ösztönzésében hasznos tapasztalat, hogy a tartalmi fejlesztéseket és pedagógiai innovációkat érdemes kisebb, rövidebb, de fókuszáltabb és személyesebb rendezvényeken disszeminálni.

A későbbiek során az innovációs rendszerben érdemes a támogatott szakmai közösségekre, kifejezetten pedig a Nemzeti Pedagógus Karra építeni a tartalmi fejlesztések elterjesztése és implementálása céljából. Továbbá az OFI tudásmenedzsment szerepének erősítése érdekében szükséges az „innovációs teadélutánokhoz” hasonló alacsony költségigényű rendezvényeket szervezni.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.