Az „SH/4/5 Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése” című projekten belül az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet „Felkészítő képzés Zöld Óvoda vagy Ökoiskola koordinátorok részére” címen, 23/65/2015. alapítási engedéllyel 30 órás pedagógus továbbképzést alapított. A képzésszervezői feladatért, illetve a képzésszervezőnél felmerülő résztvevői költségekért (kivéve a résztvevők helyszínre utazásának költségeiért) a képzésszervező szervezetek felelnek. A képzéseket 2016. április 30-ig bonyolítják le. A képzéseket a Régiós Forrásközpontok szervezik, a jelentkezéseket ők fogadják. A képzéssel kapcsolatos egyéb információkkal Halácsy Ágnes (halacsy.agnes@ofi.hu, 0630 237 0013) áll az érdeklődők rendelkezésére.

Régió

Képzés helyszíne

Képzés időpontja

Képző szervezet neve

Elérhetősége

Zöld Óvoda koordinátori képzések

Közép-Magyarország

Budapest

2016.augusztus 24-26.

Humusz Szövetség

www.humusz.hu

zoldovoda@humusz.hu

Közép-Dunántúl

Székesfehérvár

2016. augusztus 24-26.

Humusz Szövetség és Gaja Környezetvédő Egyesület

www.gajaegyesulet.hu

zoldovoda@gajaegyesulet.hu

Nyugat-Dunántúl

Szombathely

2016. szeptember 10-12.

Humusz Szövetség

www.humusz.hu

zoldovoda@humusz.hu

Dél-Dunántúl

Pécs

2016. szeptember 9-10., 13.

Humusz Szövetség és Pécsi Zöld Kör

www.pzk.hu

zoldovoda@pzk.hu

Észak-Magyarország

Szilvásvárad

2016. augusztus 15-17.

OKT-FULL Kft.

www.oktfull.hu

zoldovoda@oktfull.hu

Ökoiskola koordinátori képzések

Közép-Magyarország

Budapest

2016. augusztus 27-29.

Humusz Szövetség

www.humusz.hu, okoiskola@humusz.hu

Közép-Dunántúl

Székesfehérvár

2016. augusztus 29-31.

Humusz Szövetség és Gaja Környezetvédő Egyesület

www.gajaegyesulet.hu

okoiskola@gajaegyesulet.hu

Nyugat-Dunántúl

Szombathely

2016. szeptember 10-12.

Humusz Szövetség

www.humusz.hu, okoiskola@humusz.hu

Észak-Alföld

Túrkeve

2016. szeptember 9-11.

Humusz Szövetség Giligán Egyesület

www.humusz.hu,

okoiskola@giligan.hu

Észak-Magyarország

Miskolc

2016. augusztus 24-26.

Humusz Szövetség és Zöld Akció Egyesület

www.zoldakcio.hu

okoiskola@greenaction.hu

A továbbképzés tartalmának rövid ismertetése: 
A környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés kisgyermekkorban különösen fontos, hiszen meghatározza a gyermekek környezettudatos szemléletének, cselekvő állampolgári magatartásának alakulását. A kisgyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok, majd a tanítók, tanárok szemlélete, szakmai és módszertani felkészültsége alapvetően meghatározó ebben a folyamatban. Eredményes nevelőmunkájuk feltétele, hogy ők maguk korszerű, a gyakorlatban jól hasznosítható elméleti és módszertani tudással rendelkezzenek.
A képzés azon pedagógusok számára készült, akik intézményi keretek közt fontosnak tartják a fenntarthatóságra nevelést. Óvodájukban/iskolájukban folytatott nevelőmunkájukban, és mindennapi életükben akarják és tudják érvényesíteni annak elveit, környezetüket meg tudják győzni azok szükségességéről. Elsősorban azon pedagógusok jelentkezését várjuk, akik olyan köznevelési intézményben dolgoznak, amelyek elhivatottak a környezeti nevelés értékei mellett, és elhatározásuk, hogy elnyerik a Zöld Óvoda vagy Ökoiskola címet.
A képzés egy általános részből (10 óra) és egy választható tematikai egységből (20 óra) áll, összesen 30 órás. A választható tematikai egységek intézménytípus szerint Zöld Óvoda vagy Ökoiskola koordinátoroknak szólnak. A képzés indítója dönt arról, hogy egymással párhuzamosan vagy egymástól függetlenül indítja-e a kétfajta képzést. A résztvevők egy alkalommal csak az egyik választható témakört végezhetik el.

A képzés során a résztvevők 4,5 óra elméleten és 25,5 óra gyakorlaton vesznek részt.
A képzés intézménytípusonként nyolc tematikai egységből áll. 

1. Ismerkedés egymással, csapatépítés játékosan
2. Ismerkedés az intézmények környezeti nevelési munkájával hozott anyagok segítségével 
3. A fenntarthatóságra nevelés legújabb eredményei, módszertana: kiscsoportos és frontális munka, szimulációs játék segítségével ismerkednek a résztvevők a legfontosabb dokumentumokkal és a konstruktivista pedagógiával.
4. a Natura 2000 hálózat bemutatása: a Natura 2000 szemléletmód megismerése, információgyűjtés módjainak elsajátítása a Natura 2000 értékekről, tapasztalatcsere.
5. A Natura 2000 területekkel kapcsolatos ismeretek integrálása a Zöld Óvoda/Ökoiskola tevékenységeibe: öröm-bánat térképezés, program tervezés kiscsoportos munkában.
6. Zöld Óvoda/Ökoiskola fogalma: ismerkedés a pályázatok kritériumrendszerével, a pályázatírás lehetőségeivel
7. Zöld Óvoda/Ökoiskola munkaterv készítés: elméletben és gyakorlatban, saját intézmény környezeti nevelési munkatervének előkészítése, minőségbiztosítás lehetőségeinek megismerése a résztvevők tapasztalatára építve, a résztvevők minél aktívabb bevonásával.
8. Zöld Óvoda/Ökoiskola munkaterv megvalósítása, intézményfejlesztés, finanszírozási lehetőségek: az innovatív intézmények perspektíváinak feltárása, hálózati tanulás lehetőségeinek megismerése elméletben, ötletek átadása a finanszírozásra.

Az előadásokat beszélgetések, a javasolt módszerek kipróbálása, a résztvevők saját tapasztalatainak, élményeinek bemutatása teszi élővé.

A továbbképzés specialitása: terepi foglalkozás a képzés helyszínét jelentő településen vagy közvetlen közelében.

A résztvevők felkészültségének ellenőrzése megtörténik minden alkalommal az egyéni és a különböző módszerekkel végzett közös munka során. A továbbképzés végén a tanúsítvány kiadásának feltételei:

A képzés időtartamának 90%-ban való jelenlét, a záródolgozat elfogadása, a reflektív napló bemutatása.
A záródolgozatot legkésőbb 15 nappal a képzést követően kell leadni. A résztvevőknek lehetősége van az 1. pontban felsoroltak közül egyet választani (1.a-1.c), a 2. pontban leírt követelmény kötelező jellegű.
1.a) Portfólió készítése minimum 15, maximum 20 oldal terjedelemben, amelyben a résztvevők bemutatják a képzés ideje alatt elsajátított szakmai és módszertani ismereteiket, kompetenciáikat, az alábbiak szerint: a meglévő Zöld Óvoda/Ökoiskola munkatervhez igazodó, a saját intézményben korábban már megvalósított tevékenység terve, dokumentációja és a megvalósulás pedagógiai értékelése.
1.b) Egy választott Natura 2000 területtel kapcsolatos, a szülők, a helyi közösség bevonásával megvalósítandó új tevékenység, vagy pedagógiai projekt tervezetének elkészítése minimum 5, maximum 15 oldal terjedelemben.
1.c) Egy Zöld Óvoda / Ökoiskola munkaterv elkészítése minimum 5, maximum 15 oldal terjedelemben.
2. Reflektív napló nyilvános részének témakörönként való elkészítése, bemutatása.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.