Ez a munkaanyag a nemzetközi és a hazai kutatási eredményekre és szakirodalomra alapozva készült. Épít az EDUCATIO Nkft. által 2010-ben készített helyzetfeltáró és tervezési dokumentumokra is. bemutatja a pedagógus-továbbképzések megújulásának szükségességét. Abból indul ki, hogy az oktatás fejlődésének kulcsszereplői a pedagógusok, s a velük szemben egyre konkrétabban megfogalmazódó elvárásoknak való megfelelés nem könnyű.

A koncepcióba foglalt képzésfejlesztési alapelvek a következők:

· Minél több folyamatba ágyazott képzés legyen, vagyis olyan hosszabb időre szétosztott jelenléti és/vagy blended megoldás, amely lehetővé teszi a kipróbálást és a tapasztalatok megosztását, a képzésen résztvevők egymás közötti és a trénerrel folytatott szakmai kommunikációját e próbálkozások során.

· Minden képzésbe beépítjük a szervező által biztosítandó utánkövetést, amelynek valószínűleg lesznek választható és kötelező módjai: képzéstámogató honlap, online kommunikáció az előadóval/trénerrel és a csoporttagokkal, workshop, mentorálás, bemutató foglalkozás stb.

· Minden képzés tartalma kifejezetten a pedagógusoknak készül, nem lesz olyan általános témájú képzés, amely nem vagy alig specializálódik a pedagógusokra. Korábban sok ilyen volt (konfliktuskezelés általában; pénzügyi ismeretek, amely inkább a tanulóknak szól stb.).

· Az alapító előírja, hogy csak felnőttképzésben, lehetőleg pedagógusképzésben jártas, általa felkészített képzők tarthatják a továbbképzést.

· A szervezőnek fel kell mérnie és figyelembe kell vennie a résztvevők eltérő egyéni tudását és a témával/képzéssel kapcsolatos releváns elvárásait.

· Az alapító az előadói/tréneri kézikönyvet és résztvevői munkafüzetet készít az alapítással egy időben, ezeket a szervező rendelkezésére bocsátja, használatukat pedig az alapítási kérelem előírja a szervező számára.

· A tréneri kézikönyvben rendelkezésre bocsátja azokat a visszajelző dokumentumokat (sablonokat), amellyel minden képzés után tájékoztatni kell az szervezőt és az alapítót is a képzés sikerességéről és a tananyagban, munkaformákban stb. tapasztalt hiányosságokról.

· Az alapító kötelezettséget vállal az alapítási kérelem szükség szerinti módosítására, tartalmi és/vagy módszertani megújítására.

· E lista a fejlesztési folyamat során bővülhet.

A koncepció a folyamatos szakmai fejlődés szélesen értelmezett, 18 elemből álló támogató rendszerének részeként értelmezi a pedagógus-továbbképzéseket. vannak olyan, már a képzésbe beépülő támogató elemek, amelyek segítik a pedagógus-képzések hasznosulását és multiplikációját (a tanultak terjedésének), ugyanakkor fontos szerepe van ebben a folyamatban az intézményvezetés által menedzselt tudásmegosztásnak és a szaktanácsadóknak is. A koncepció alapján a projekt kísérletet tesz a hálózati tanulás terjesztésére is.

A koncepció letölthető INNEN.

Csatolmány: 
Tudástár: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.