Visszajelzés a 2012. évben indult

akkreditált pedagógus-továbbképzésekről

 

A kérdőívre adott válaszok összesítését itt tekintheti meg:

 

A program végén, az elégedettség mérésére kiadott kérdőívekben az utolsó két kérdés (10-11.) azt célozta, hogy feltárásra kerüljenek az esetleges problémák, a megoldásra tett javaslatok. Összesen 693 db kérdőív került feldolgozásra, ebből 338 db a mediáció, 355 db a resztoratív tanfolyam végén került kitöltésre. Ezek ismeretében kerülhet sor az alternatív megoldások keresésére.

Általánosságban elmondható, hogy a résztvevők elégedettek a szervezéssel, a tananyag feldolgozásával és a helyszínválasztással.

 

Kérdések az alábbiak:

10. Kérem, nevezzen meg három olyan dolgot, amely elnyerte tetszését a képzési nap során!

11. Kérem, nevezzen meg három olyan tényezőt az oktatással kapcsolatban amit hiányolt, vagy amely fejlesztésre, tökéletesítésre szorul!

 

Mediáció

 

Megállapítható, hogy a tetszésnyilvánítással kapcsolatos kérdésre a résztvevők több mint 50%-a válaszolt.

A vizsgált válaszokban a képzéssel kapcsolatos pozitív tapasztalat megnyugtató, igen sokféle. Általánosságban a válaszolók tetszését megnyerte a téma újszerűsége. Kiemelik a továbbképzés alatt kialakult jó hangulatot. Elismerően említik az oktató felkészültségét, rugalmasságát, empátiáját. A jól megválasztott és alkalmazott gyakorlati feladatok hatékonyan hozzájárultak az eredményességhez. A játékok motivációs szerepe a válaszokból jól értelmezhető. Az elmélet gyakorlat helyesen megválasztott aránya biztosította az elméleti ismeretek azonnali gyakorlati megismerését, az új ismeretek gyakorlati alkalmazását.

 

Továbbá elégedetten nyilatkoztak a résztvevők a környezetről, az ellátásról is.

 

A javaslatok, észrevételek terén (11. kérdés) a válaszadás az előbbinél szerényebb. Többen csupán csak 1-2 fejlesztést javasoltak, de van, aki egyáltalán nem válaszolt erre a pontra. A válaszok eléggé eltérőek. A leggyakoribb, hogy még „több gyakorlást” jeleznek, néhányan a szabadidőt keveslik. Várják a képzés folytatásának lehetőségét.

 

A feszített munkatempót viszont többen nehezményezik. Említik továbbá, hogy indokolt lett volna több időráfordítást ütemezni. Szorgalmazták, hogy több mozgásos feladatra lenne szükség. A játékos feladatok számának növelését is javaslatként említik. Szeretnék, ha a továbbiakban az egész csoport bevonásával, kényelmesebb székek elhelyezésével, több pihenőidővel kerülne megszervezésre egy-egy továbbképzés.

 

A nyári hónapokban néhány tréningen nagyon meleg volt, ott bizony a légkondicionálás hiányát többen megemlítik.

 

Resztoratív

 

A vizsgált válaszokban a 10. kérdésre a képzéssel kapcsolatos pozitív tapasztalat megnyugtató. Többen dicsérték a programszervezést, a tréner/előadó alapos felkészültségét, a tananyag megválasztást, a jó hangulatot a csoportban végzett munkában. Említést érdemel, hogy a résztvevők elismerően nyilatkoznak a gyakorlati feladatokról, elismerik az életszerűséget. Hatékonyan hozzájárult a tréning sikeréhez a helyszín megválasztás, a résztvevők ellátása, elhelyezése. Dicsérték az oktatófilmek beiktatását.

 

A 11. kérdésre a résztvevők közül sokan nem is válaszoltak. A resztoratív szemlélet értelmében a kialakult szükségletek megállapítását, a hiányosságok feltárása jelenti. Legfőbb cél a felszámolásuk, mely az oktatás még eredményesebbé tételét jelentheti.

Javaslatok közül a leggyakoribbak az alábbiak:

  • több gyakorlásra, több példára (magyar is) lenne szükség
  • filmek alkalmazása
  • időkeret növelés
  • a kiosztott anyag nagyon apró betűs (nehezen olvasható), a kiosztott mappa – néhány képzésnél – nem volt összhangban a vetített diával, tehát indokoltnak látszik az összhang megteremtése
  • kényelmesebb székek kellenek
  • nyári kánikulában klimatizált terem kellemesebb feltételt jelentene
  • mozgási lehetőség biztosítás.

 


Tájékoztató a 2012. évben induló

akkreditált pedagógus-továbbképzésekről

 

Elsősorban csoportok jelentkezését várjuk a szakképző intézményekből: képzésenként legalább 15 fő pedagógus részvételével.

 

Az akkreditált képzési program neve:

„Mediáció”

 

A képzés célja:

A résztvevők sajátítsák el azt a személyiségközpontú szemléletmódot, amellyel átformálhatják a konfliktusokhoz való viszonyukat. Ismerjék meg a mediációs eljárás szakaszait, előnyeit és korlátait, alkalmazhatóságának etikai és szakmai kereteit. Ismerjék meg a mediátor attitűdbeli és kommunikációs kompetenciáit, a tréningen megszerzett kompetenciákat tudják alkalmazni pedagógiai gyakorlatukban. A képzés végére a résztvevők rendelkezzenek azokkal a készségekkel, amelyekkel képessé válnak a mediációs technika alkalmazásával a konfliktusok megelőzésére, feloldására.

 

Elsajátítandó ismeretek, kompetenciák:

A konfliktusok kialakulása, típusai, háttere. Konfliktusmegoldó módszerek. Peres és peren kívüli eljárások és azok típusai, jellemzői, szereplői. Konfliktuskezelési stílusok (versengés, együttműködés, kompromisszumkeresés, elkerülés). A mediáció fogalma. A mediációs eljárás alkalmazásának lehetőségei, előnyei, hátrányai. A mediátor kompetenciái. A mediációs eljárás szakaszai. A mediáció gyakorlati alkalmazásának lehetőségei az iskolákban. A közoktatási gyakorlatban felmerülő konfliktushelyzetek és annak megoldási lehetőségei alternatív vitarendezési technikákkal.

 

Célcsoport: Közoktatásban foglalkoztatott pedagógus

Létszám: 15-25 fő

A képzés óraszáma: 30 óra (1x3 nap bentlakással)

A képzés időszaka: 2012. április 15-től június 30-ig tartó időszak

A képzés helyszíne és ideje: A jelentkezések alapján később meghatározott helyen és időben

Kimenet: Tanúsítvány

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele:

A foglalkozásokon való részvétel az összóraszám 100 %-ában; reflexiós levél (a résztvevők értékelik saját attitűdváltozásukat) elkészítése.

 

Kapcsolódó anyagok:
Mediáció alapítási okirat, mediáció indítási okirat

 

 

Az akkreditált képzési program neve:

„Resztoratív technikák a vitarendező eljárásban”

Képzés célja:

A résztvevők ismerjék meg a resztoratív technikákat, alkalmazásuk etikai és törvényi hátterét, korlátait. A résztvevők betekintést nyerjenek a resztoratív eljárásban alkalmazott módszerekbe, különböző típusaiba, szakaszaiba és dinamikájába. A képzés során ismerkedjenek meg az eljárás közoktatásban való alkalmazhatóságával, lehetőségeivel; gyakorlati alkalmazásával. Összességében a résztvevők kapjanak képet egy olyan szemléletről, amely segíti a konfliktusokhoz való viszonyulásuk megértését, újragondolását.

 

Elsajátítandó ismeretek, kompetenciák:

A konfliktusok kialakulása, típusai, háttere. Konfliktusmegoldó módszerek. Peres és peren kívüli eljárások és azok típusai, jellemzői, szereplői. Konfliktuskezelési stílusok (versengés, együttműködés, kompromisszumkeresés, elkerülés). A resztoratív eljárások fogalma, speciális dinamikái; a resztoratív technikák modelljei, előnyei és hátrányai, szakaszai; a megismert módszerek iskolai konfliktushelyzetekben történő felhasználása; a resztoratív eljáráshoz kapcsolódó etikai szabályok.

 

Célcsoport: Közoktatásban foglalkoztatott pedagógus

Létszám: 15-25 fő

A képzés óraszáma: 30 óra (1x3 nap bentlakással)

A képzés időszaka: 2012. április 15-től június 30-ig tartó időszak

A képzés helyszíne és ideje: A jelentkezések alapján később meghatározott helyen és időben

Kimenet: Tanúsítvány

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele:

A foglalkozásokon való részvétel az összóraszám 100 %-ában; reflexiós levél (a résztvevők értékelik saját attitűdváltozásukat) elkészítése.

 

Kapcsolódó anyagok:

Resztoratív technikák alapítási okirat, Resztoratív technikák indítási okirat

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.