Helyszín: 1068 Budapest, Benczúr utca 35. – Hotel Benczúr

Időpont: 2015. május 20. (szerda)

Regisztráció megnyílik: 
2015. máj. 4.
Regisztráció lezárul: 
2015. máj. 18.
Signups are closed.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.