Medvey Tamás | 2014. jan. 30.

Témavezető: Sáfrányné Molnár Mónika


Első témaegység: A szaktanácsadói szolgáltatások felülvizsgálata

 

A szaktanácsadói szolgáltatások felülvizsgálatát összefoglaló komplex elemző tanulmányra támaszkodva és a kutatás során feltárt adatok alapján javaslatokat kívánunk megfogalmazni az új típusú szaktanácsadói szolgáltatások kialakítására, rendszerszintű megújítására.

Ezen belül kiemelt feladatunk, hogy javaslatot tegyünk a szaktanácsadással kapcsolatos általános követelmények meghatározására, illetve a szaktanácsadói szakmaprofil kialakítására

Kialakítjuk a szaktanácsadói képzések fejlesztésének koncepcióját, a szempontrendszert a szaktanácsadói szintek meghatározásához, és megtervezzük a szaktanácsadói szintekhez kapcsolódó tartalmakat is.

Feladataink közé tartozik az egyes szaktanácsadói szintekhez kapcsolódó követelmények tervezése, javaslat megfogalmazása a szaktanácsadói feladatok specifikumainak meghatározására, csoportosítására, típusokba rendezésére.

Meghatározzuk és kidolgozzuk a szaktanácsadói típusokhoz kapcsolódó feladatokat, illetve a szaktanácsadók továbbképzési és minőségbiztosítási rendszerét. A szolgáltatásokat beillesztjük az Iskolatáskába.

A pedagógiai fejlesztő folyamat végén policy javaslatot készítünk a szakmai fejlesztés tartalmára vonatkozóan. A munkafolyamathoz műhelyek illeszkednek, amelyek bekapcsolják a javaslatok és ajánlások megfogalmazásába a szélesebb szakmai közösséget is.

 

Második témaegység: Új típusú szaktanácsadó, tantárgygondozó szolgáltatások kialakítása

 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a TÁMOP 3.1.5/2012-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása” kiemelt projekt keretében a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését támogató szaktanácsadói rendszerhez kapcsolódó kutató-elemző és pedagógiai fejlesztő tevékenységgel járul hozzá a pályán lévő pedagógusi munka minőségének, és ezáltal a közoktatás eredményességének javulásához. Az 1. alprojekt második témája a projekt első szakaszában elvégezte a közelmúltban és a napjainkban jellemző szaktanácsadói gyakorlat elemzését, és a kutatás tapasztalatait, az elemzéssel feltárt működési jellemzőket egy záró tanulmányban összegezte. A projekt második szakaszában az erre a tanulmányra is épülő pedagógiai fejlesztést végzünk a megújuló szaktanácsadás elméleti hátterének megfogalmazása érdekében.

Fejlesztő munkánk célja az aktuális jogszabályi környezetben egy olyan szaktanácsadói rendszer elemeinek kidolgozása, amely hatékonyan képes támogatni a pedagógusokat folyamatos szakmai fejlődésükben. Szorgalmazzuk az együttműködést a hasonló célokat megfogalmazó egyéb projektekkel, szakmai szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel, a téma szakértőivel. Arra törekszünk, hogy a szaktanácsadás hagyományos értékeit tovább erősítsük, illetve a nemzetközi szakirodalomból, gyakorlatból a hazai viszonyok között is befogadható elemeket adaptáljuk. Mivel feladatunk az országosan egységes, megfelelő kapacitásokkal működő tantárgygondozói és egyéb szaktanácsadói rendszer kiépítéséhez szükséges fejlesztések megtervezése, amelyről a projekt végére, 2015. január 31-ére policy javaslatot készítünk, ezért több alternatívát is megfogalmazunk az egyes részterületeken.

Fejlesztésünk első lépéseként a megújuló szaktanácsadás általános cél- és feladatrendszerét határozzuk meg, majd ebből levezetve a jogszabályban rögzített egyes szaktanácsadói típusok speciális céljait és feladatait definiáljuk, amit kiegészítünk a szaktanácsadói rendszer három szintre lebontott általános és specifikus működési elveire vonatkozó koncepciónkkal. Erre építve dolgozzuk ki a következő fejlesztési szakaszban a szaktanácsadói szakmaprofil általános és specifikus jellemzőit, valamint a szaktanácsadói kompetenciákat, a kompetenciák szintjeit, a szaktanácsadói tevékenység minősítési, minőségbiztosítási rendszerét, valamint a szaktanácsadói továbbképzésre vonatkozó javaslatainkat.


Tags: 
Prefix: 
tamop315

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.