A témaegység keretében megtörtént a projekt témájához kapcsolódó jogszabályi háttér feltárása[1], a pedagógiai követelményrendszer és az innováció- és tudásmenedzsment rendszer kapcsolódási pontjainak feltárása, valamint szakmai egyeztetés a téma szakértőivel. Ezek eredményeként egyrészt az Egységes Pedagógiai Tudásmenedzsment Rendszerhez (EPTR) kapcsolódóan a megosztás, az adatfeltöltés témában jött létre produktum, másrészt javaslatok megfogalmazására került sor a pedagógiai innovációk és tudásmenedzsment-rendszerével való összefüggésében.

A témaegység első lépése volt az innováció és a pedagógiai innováció fogalmának definiálása. A kiindulópont a nemzetközi szakirodalomban leginkább elfogadott Oslo Kézikönyv (2005) innováció-meghatározás és tipológia. Az oktatási innovációk nemzetközi szakirodalmában az elméleti megközelítés során egyértelmű következtetés, hogy az oktatási innovációknak mind a keletkezés, mind a terjesztés szempontjából a leghatékonyabb eszközcsoportja a különböző típusú és szintű hálózati együttműködés.

Az oktatási innovációk jogszabályi hátterének feltérképezés során az alapvető és a témához szorosan illeszkedő jogszabályokon túl a témával közvetett – de lényegi – kapcsolatban álló jogszabályokra is kitekintés került. Fontos, hogy a pedagógiai szférán túl, a más területeken születő innovációk milyen módon kerülhetnek kapcsolatba a pedagógiai gyakorlattal, hogyan involválhatók a pedagógiai gyakorlatba.

A projekt 3. témaegységével való együttműködésben születettek a megosztás és feltöltés feltételrendszerének meghatározásáról és a működtetési protokoll szabályrendszerének kialakításáról szóló rövid szakmai anyagok, amelyekben a projektben létrehozott Egységes Pedagógiai Tudásmenedzsment Rendszer (EPTR) koncepciója, struktúrája és a pedagógusok hozzáférési és együttműködési lehetőségei körvonalazódnak. Ez utóbbinak a feltételrendszerét vizsgálja „A pedagógiai követelményrendszer és az innováció- és tudásmenedzsment rendszer kapcsolódási pontjainak feltárása” című produktum. Ezek a produktumok szorosan kapcsolódnak a 3. témaegység tevékenységeihez, tartalmai a 3. témaegység megvalósítása során beépültek az EPTR kialakításába.

[1] A jogszabályok módosulása miatt ez rendszeres aktualizásálási tevékenységet kíván meg.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.