Medvey Tamás | 2014. feb. 18.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott időre, várhatóan 2015. augusztus 31-ig

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:

A TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz- és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése c. kiemelt projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő, a projekt lebonyolítását segítő pénzügyi feladatok ellátása.

A pénzügyi munkatárssal együttműködve:

· a projektben zajló pénzügyi folyamatok koordinációjának támogatása, a pénzügyi dokumentáció előírásoknak megfelelő folyamatos vezetése;

· a kötelezettség vállalások és a kifizetésekkel kapcsolatos dokumentációk előzetes ellenőrzése pénzügyi és számviteli valamint tartalmi és formai szempontból;

· bér- és munkaügyi elszámolásokhoz szükséges és egyéb analitikus nyilvántartások vezetésének támogatása;

· a költségvetést érintő kifizetési kérelmek, változás bejelentések, szerződésmódosítások, Időszakos Beszámolók összeállításában való részvétel;

· külső és belső ellenőrzésekre való felkészülésben közreműködés;

· főkönyvek egyeztetésének előkészítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

· legalább középfokú pénzügyi vagy közgazdasági végzettség

· projektek pénzügyi megvalósításában szerzett legalább egyéves tapasztalat

· pontosság, precizitás

· jó kommunikációs készség

· rugalmasság

· számítógépes gyakorlati ismeretek

· magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás

· büntetlen előélet

· cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· közigazgatási intézménynél szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

· részletes szakmai önéletrajz;

· motivációs levél;

· végzettséget igazoló okiratok másolata;

· 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igényléséről szóló igazolás másolata az alkalmazás feltétele;

· a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

· az öregségi nyugdíjban részesülő pályázó tudomásul vevő nyilatkozata arról, hogy kiválasztása esetén – a 1997. évi LXXXI. törvény 83/C § (1) szerint – a nyugdíjának folyósítása szünetelni fog az alkalmazás idejére.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szívós Ágota nyújt, a +36-30/640-3930 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikus úton Tárnyik Eszter személyügyi referens részére, az allas@ofi.hu címre kell benyújtani úgy, hogy a megpályázott munkakör neve a levél tárgyában szerepel.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A benyújtott pályázatok tartalma, valamint a munkáltató által megbízott Pályázat Értékelő Bizottság mérlegelése alapján meghallgatásra, illetve az elvárt ismeretek ellenőrzésére is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

· Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján (www.ofi.hu ) – 2014. február 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. február 22.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.