A benyújtás határideje: 
2014. már. 16. 23:59
Kategória: 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) és a Holokauszt Emlékközpont (továbbiakban: HDKE) – az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával – a zsidó-magyar együttélés pozitív hagyományaira építve közös nyílt pályázatot hirdet.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) és a Holokauszt Emlékközpont (továbbiakban: HDKE) – az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával – a zsidó-magyar együttélés pozitív hagyományaira építve közös nyílt pályázatot hirdet a magyarországi általános és középiskolákban tanító pedagógusok részére a holokauszt emléknap megszervezésének módszertani bemutatására.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) és a Holokauszt Emlékközpont (továbbiakban: HDKE) – az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával – a zsidó-magyar együttélés pozitív hagyományaira építve közös nyílt pályázatot hirdet a magyarországi általános és középiskolákban tanító pedagógusok részére a holokauszt emléknap megszervezésének módszertani bemutatására. A pályázat szakmai indoklása A holokauszt magyarországi emléknapja (április 16.) az Országgyűlés ajánlása alapján 2001 óta része a köznevelésnek. A magyarországi zsidó lakosság gettóba kényszerítésének évfordulóján minden oktatási intézményben lehetőség nyílik arra, hogy a pedagógusok és a diákok közösen emlékezzenek az áldozatokra. Az emléknap során olyan programokra van szükség, amelyek segítik az áldozatokkal való együttérzést, az elkövetők tetteinek elítélését, a közömbösség elutasítását és az embermentőkkel való azonosulást. Jelen pályázat keretében olyan programterveket (lehetőleg már megvalósítottakat) kívánunk összegyűjteni, amelyek mintát adnak az iskolák számára a holokauszt magyarországi emléknapjának méltó megrendezéséhez. 1. A pályázat célja Célunk az OFI és a HDKE által felkért szakmai zsűri által kiválasztott azon jó példákat bemutató pályaműveket közzétenni, amelyek hozzájárulnak a holokauszt 70. évfordulója kapcsán a magyarországi áldozatokról való méltó és pedagógiailag hatékony megemlékezéshez.. A pályázat során összegyűjtött, majd értékelt és közzétett alkotások segítsék megismertetni a magyarországi holokauszt tragédiáját. A programtervekben ajánlott aktivitás, foglalkozások, rendezvények segítsenek kiépíteni – a holokauszt eseményeinek megismerése alapján – a diákokban a társadalmi felelősségvállalást az üldözöttek, a kisebbségek, a hátrányos helyzetben lévők iránt. Ezt nevezzük a tudás felelősségének. A pályázat további céljai: – minél nagyobb számban legyenek jelen az OFI és a HDKE portálon olyan módszertani és pedagógiai anyagok, hasznos gyakorlati példák, amelyek segítséget jelentenek a holokauszt magyarországi emléknapjának megszervezésében; – minél több ötlet, tevékenység és elképzelés bemutatási lehetőségének megteremtése; – elősegíteni az érintettek között az egymástól való tanulást, a hálózatépítést; – minél nagyobb nyilvánosságot kapjon a magyar múlt ezen tragédiájának megismerése. 2. A pályázat kategóriái: A pályázat egy kategóriában kerül kiírásra: az oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok maximum 4–5 oldalas programleírása az általuk szervezett holokauszt emléknapról. A szöveg tartalmazza a program előkészítő szakaszának bemutatását, a konkrét megvalósítást (módszertani leírással), mutassa be a résztvevők körét és a program zárását követő reakciókat, eredményeket. Képes, illetve filmes illusztrációk is csatolhatóak a pályamunkához, amelyet/amelyeket (10 MB méret felett) FTP-re kell feltölteni. A hozzáféréshez szükséges információ (felhasználónév, jelszó és kiszolgálónév) a lent megjelölt e-mail címen igényelhető. 3. A pályázat szakmai követelményei A bemutatott pályaművekben szerepeljenek a következők: a) Részletes, átlátható programterv. b) Az emléknapot előkészítő foglalkozás(ok) vázlatszerű bemutatása. c) Hogyan vonta be a szerző kollégáit és diákjait a programba? d) Milyen visszajelzéseket kapott a program résztvevőitől (tanárok, diákok, szülők)? e) Hogyan kívánja beépíteni az emléknap tapasztalatait a holokauszttal kapcsolatos további oktatási tevékenységébe? 4. A pályamunkák díjazása A legsikeresebb pályamunkák készítői pénzjutalomban részesülnek: 1. helyezett: 150 ezer Ft 2. helyezett: 100 ezer Ft 3. helyezett: 50 ezer Ft 5. A pályázók köre Valamennyi magyarországi székhelyű iskola pedagógusa. 6. Egyéb tudnivalók: A pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a benyújtott holokauszt emléknapi programjukat, valamint annak részét képező vizuális, audiovizuális dokumentációjukat az OFI és a HDKE felhasználhassa, azokat jó példaként bármely adathordozón közzétegye, terjessze, a pályázóknak nyújtott külön ellenszolgáltatás nélkül. Nem részesülhet díjazásban az a pályázó, aki a pályázati kiírásnak nem megfelelő dokumentációt küld be. 7. A pályázatok benyújtásának módja és helye A pályamunkákat elektronikus formában kell benyújtani, „A tudás felelőssége” jelige feltüntetésével az e-mail tárgyaként. Beküldési cím: holokausztpalyazat@ofi.hu 8. A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. március 16. 24.00 óra – A pályázatok benyújtásának módja: e-mailben, csatolt pdf dokumentumban. A határidőn túl, vagy nem megfelelő formátumban érkezett pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül. 9. Hiánypótlás A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség. 10. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere A pályázatok értékelését az OFI és a HDKE által kijelölt szakmai zsűri végzi aszerint, hogy a pályázatra benyújtott alkotás mennyiben felel meg: · a holokauszt emléknap módszertani kihívásainak, · az oktatási intézményben valóadaptálhatóságának, · a pályázat céljában meghatározott nevelési céloknak (például a társadalmi felelősségvállalás, szolidaritás erősítése) Továbbá: · mennyiben használja a szerző a magyarországi holokauszt oktatás eredményeit, tapasztalatait, · mennyiben innovatív a szerző programja, · milyen eredményeket ért el a programban résztvevő diákok körében.. 11. A pályázók döntést követő értesítése A szakmai zsűri döntését követően a díjazott pályázók listáját az OFI és a HDKE közzéteszi a honlapján (www.ofi.hu és www.hdke.hu), továbbá e-mailben értesíti a díjazott pályázókat. Az eredményhirdetés várható időpontja: 2014. március 31. 12. A pályázati felhívás jogi háttere „Jelen pályázati felhívás, illetve pályázatok tekintetében elsősorban a 2011. évi CXC tv. (Nemzeti köznevelésről szóló törvény), a 20/2012. EMMI rend. (nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról), az 1999. évi LXXVI tv. (szerzői jogról szóló törvény), az 1959. évi IV. tv. (Ptk.), a 2011. évi CXII. tv. (információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) rendelkezései az irányadóak." 13. A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségen kaphatnak e-mail: holokausztpalyazat@ofi.hu telefon: 06-1-235-7278; 06-30-789-1804 kapcsolattartó: Nagy-Király Vivien Budapest, 2014. február 5.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.