Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!
A benyújtás határideje: 
2015. okt. 17. 23:59
Kategória: 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

logisztikai munkatárs

munkakör betöltésére.

 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) az oktatási ágazat stratégiai kutató-fejlesztő és szolgáltató intézménye; az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyik oktatási háttérintézménye. Tevékenysége köznevelési és felsőoktatási kutatásokra és fejlesztésekre, nemzetközi elemzésekre, az oktatásirányítás szakmai döntéseit előkészítő szakértői feladatokra, adatszolgáltatásokra, tankönyvfejlesztésre- és kiadásra, digitális tananyagfejlesztésre, valamint a szakmai eredmények széles körű kommunikációjára terjed ki.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidős

 

A munkavégzés helye:

1143 Budapest, Szobránc u. 6–8., valamint az Intézethez tartozó raktárak és üzletek

 

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tankönyvkiadási és Kereskedelmi Igazgatósága munkatársaként az Intézet gondozásába tartozó tankönyvek és kapcsolódó kiadványok készletkezelési és –nyilvántartási feladatainak ellátása.

 

 • Készletgazdálkodás
 • Kapcsolattartás, egyeztetés a partnerekkel különös tekintettel a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel, illetve a gyártásban közreműködő nyomdákkal
 • Adatszolgáltatás készítése az AXAPTA program használatával
 • Kapcsolódó adminisztrációs feladatok pontos ellátása

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség (műszaki, logisztikai, kereskedelmi terület)
 • jó kommunikációs készség
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló területen szerzett munkatapasztalat
 • B kategóriás gépjárművezetői engedély
 • Készletnyilvántartó szoftver(ek) ismerete
 • Kereskedelmi tapasztalat

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes Europass szakmai önéletrajz
  •  
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igényléséről szóló igazolás másolata az alkalmazás feltétele
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Sikeres pályázat esetén a munkakör betöltésének időpontja legkorábban 2015. október 23.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kamp Alfréd nyújt, a +36-70491 0522 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikus úton az allas@ofi.hu címre kell benyújtani úgy, hogy a megpályázott munkakör neve a levél tárgyában szerepel.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A benyújtott pályázatok tartalma, valamint a munkáltató által megbízott Pályázat Értékelő Bizottság mérlegelése alapján meghallgatásra, illetve az elvárt ismeretek ellenőrzésére is sor kerülhet.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 17-től folyamatosan

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján (www.ofi.hu )

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.