Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!
A benyújtás határideje: 
2015. ápr. 15. 23:59
Kategória: 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Munkaügyi referens

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott időre, várhatóan 2015. augusztus 31-ig

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:

1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézetben megvalósuló kiemelt projektekkel összefüggésben felmerülő:

 • közalkalmazottakkal és munkavállalókkal kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátása (új belépők besorolása, közalkalmazotti kinevezések elkészítése, módosítása, átsorolások készítése, közalkalmazottak kiléptetése);
 • munkaügyi nyilvántartások naprakész vezetése;
 • adatszolgáltatások elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú, legalább középfokú végzettség;
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • azonos munkakörben szerzett gyakorlat;
 • a központosított illetményszámfejtő program (KIR, KLR) kezelésében szerzett gyakorlat közigazgatási intézménynél szerzett gyakorlat;
 • munka törvénykönyve és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény ismerete;
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igényléséről szóló igazolás másolata az alkalmazás feltétele;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hancock Márta, a Humánpolitikai és Munkaügyi Iroda vezetője nyújt, a +36-30/216-5715-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikus úton Tárnyik Eszter személyügyi referens részére, az allas@ofi.hu címre kell benyújtani úgy, hogy a megpályázott munkakör neve a levél tárgyában szerepel.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A benyújtott pályázatok tartalma, valamint a munkáltató által megbízott Pályázat Értékelő Bizottság mérlegelése alapján meghallgatásra, illetve az elvárt ismeretek ellenőrzésére is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján (www.ofi.hu) – 2015. március 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 31.

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.