Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!
A benyújtás határideje: 
2015. máj. 15. 23:59
Kategória: 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

felhasználó-támogató

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott időre: 2015. október 31-ig.

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., East-West Business Center

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A TÁMOP 3.1.2-B A Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tankönyv, taneszköz és Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztése című kiemelt projekt keretében a Nemzeti alaptanterv képzési szakaszaihoz, műveltségterületeihez kapcsolódó tananyag-fejlesztési feladatok elvégzése:

 • a portál felhasználóival való folyamatos kapcsolattartás (szóban és írásban);
 • a portál használatával kapcsolatos felhasználói megkeresések adminisztrációja, megoldása/továbbítása, megoldási folyamatának nyomon követése;
 • a portál működésének folyamatos nyomon követése, terhelési és teljesítménymutatók figyelemmel kísérése.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • legalább középfokú végzettség;
 • ügyfélközpontúság;
 • jó kommunikációs készség szóban és írásban;
 • irodai szoftverek (MS Office) magas szintű ismerete;
 • felhasználó-támogatói (helpdesk) gyakorlat előny.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igényléséről szóló igazolás másolata az alkalmazás feltétele;
 • részletes szakmai Europass formátumú önéletrajz;
  • motivációs levél;
  • végzettséget igazoló okiratok másolata;
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Sikeres pályázat esetén a munkakör betöltésének időpontja legkorábban 2015. április 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikus úton az allas@ofi.hu címre kell benyújtani Tárnyik Eszter részére úgy, hogy a megpályázott munkakör neve a levél tárgyában szerepel: „felhasználó-támogató”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 15-től folyamatosan.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján (www.ofi.hu) – 2015. március 26.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.