Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!
A benyújtás határideje: 
2015. feb. 25. 23:59
Kategória: 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

felhasználó-támogató (IT helpdesk és üzemeltető munkatárs)

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott időre: 2015. október 31-ig.

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.

A munkakörbe tartozó főbb feladatok:

A TÁMOP 3.1.2-B A Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tankönyv, taneszköz és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése című kiemelt projekt keretében fejlesztésre kerülő Nemzeti Közoktatási Portál és a programiroda informatikai rendszerének működtetése során:

 • A portál felhasználóival való folyamatos kapcsolattartás (szóban és írásban);
 • A portál használatával kapcsolatos felhasználói megkeresések adminisztrációja, megoldása/továbbítása, megoldási folyamatának nyomon követése;
 • A portál működésének folyamatos nyomon követése, terhelési és teljesítménymutatók figyelemmel kísérése;
 • Helpdesk feladatok ellátása (felhasználók felmerülő problémáinak megoldása);
 • Munkaállomások és hálózati problémák elsőfokú hibaelhárítása;
 • Az irodai infrastruktúra felügyelete, üzemeltetése (irodai szoftverek használata során fellépő problémamegoldás, munkatársak informatikai támogatása, hálózat működésének biztosítása nyomtatókkal kapcsolatos problémák elhárítása);
 • Helyi hálózat, Windows szerver felügyelete;
 • Active Directory kezelése, karbantartása;
 • Dokumentáció készítés, változások követése;
 • A feladatok teljes körű adminisztrálása az OFI "helpdesk" rendszerében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Minimum OKJ-s informatikai végzettség, vagy folyamatban lévő felsőfokú informatikai tanulmányok esti/levelező tagozaton;
 • minimum 1 év, hasonló területen szerzett gyakorlat;
 • megbízhatóság, pontosság, gyorsaság, jó problémamegoldó képesség, önállóság;
 • Microsoft irodai alkalmazások alapos ismerete;
 • jó kommunikációs készség szóban és írásban;
 • szabálykövető magatartás;
 • ügyfélközpontúság;
 • felhasználó-támogatói (helpdesk) gyakorlat előny;
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Alapszintű angol nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai Europass formátumú önéletrajz;
  • motivációs levél;
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igényléséről szóló igazolás másolata az alkalmazás feltétele;
  • végzettséget igazoló okiratok másolata;
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Soós Tamás nyújt, a +36-70/436-3486-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

A pályázatokat elektronikus úton Tárnyik Eszter személyügyi referens részére, az allas@ofi.hu címre kell benyújtani úgy, hogy a megpályázott munkakör neve („felhasználó-támogató”) a levél tárgyában szerepel.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A benyújtott pályázatok tartalma, valamint a munkáltató által megbízott Pályázat Értékelő Bizottság mérlegelése alapján meghallgatásra, illetve az elvárt ismeretek ellenőrzésére is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján (www.ofi.hu) – 2015. február 6.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 10.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.