Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!
A benyújtás határideje: 
2015. ápr. 12. 23:59
Kategória: 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

digitális tartalom-fejlesztő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársaként elsősorban online digitális taneszközök, digitális tananyagok fejlesztése, üzemeltetése, karbantartása az alábbiak szerint: meglévő digitális tartalmak kezelése, kiegészítése; új digitális tartalmak multimédiás tananyagegységek fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség
 • digitális tananyagok fejlesztésében szerzett gyakorlat
 • a feladat ellátásához szükséges szoftverek készségszintű használata
 • programozási ismeretek
 • jó kommunikációs készség
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes Europass szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igényléséről szóló igazolás másolata az alkalmazás feltétele
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Sikeres pályázat esetén a munkakör betöltésének időpontja legkorábban 2015. április 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rózsa Gábor nyújt, a +36-70-436-3513 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikus úton Tárnyik Eszter személyügyi referens részére, az allas@ofi.hu címre kell benyújtani úgy, hogy a megpályázott munkakör neve a levél tárgyában szerepel.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A benyújtott pályázatok tartalma, valamint a munkáltató által megbízott Pályázat Értékelő Bizottság mérlegelése alapján meghallgatásra, illetve az elvárt ismeretek ellenőrzésére is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján (www.ofi.hu ) – 2015. március 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 28.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.