Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!
A benyújtás határideje: 
2014. már. 21. 12:06
Kategória: 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet bér-és munkaügyi referens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott időre, várhatóan 2015. augusztus 31-ig

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős

A munkavégzés helye: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:

A TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz- és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése c. kiemelt projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő, a projekt lebonyolítását segítő, közalkalmazottakkal és munkavállalókkal kapcsolatos bér-és munkaügyi feladatok ellátása és az ezzel kapcsolatos teljes körű adminisztráció, új belépők besorolása, közalkalmazotti kinevezések elkészítése, módosítása, átsorolások készítése, közalkalmazottak kiléptetése, nyilvántartások vezetése, részvétel a bérszámfejtési feladatokban, kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középiskola/gimnázium
 • minimum középfokú bér- és munkaügyi ügyintézői végzettség
 • legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
 • pontosság, precizitás
 • jó kommunikációs készség
 • rugalmasság
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Munka Törvénykönyvének és a Kjt-nek az ismerete
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási intézménynél szerzett gyakorlat
 • a központosított illetményszámfejtő program (KIR, KLR) kezelésében szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igényléséről szóló igazolás másolata az alkalmazás feltétele;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • az öregségi nyugdíjban részesülő pályázó tudomásul vevő nyilatkozata arról, hogy kiválasztása esetén – a 1997. évi LXXXI. törvény 83/C § (1) szerint – a nyugdíjának folyósítása szünetelni fog az alkalmazás idejére.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelemenné Papp Annamária gazdasági főigazgató-helyettes nyújt, a +36-1/235-7241-os vagy a +36-30/339-4683-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatokat elektronikus úton Tárnyik Eszter személyügyi referens részére, az allas@ofi.hu címre kell benyújtani úgy, hogy a megpályázott munkakör neve a levél tárgyában szerepel.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A benyújtott pályázatok tartalma, valamint a munkáltató által megbízott Pályázat Értékelő Bizottság mérlegelése alapján meghallgatásra, illetve az elvárt ismeretek ellenőrzésére is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján (www.ofi.hu ) – 2014. február 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. február 22.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.